Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1788-2010

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 201

 

гр. Видин, 22.03.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и втори март през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Даниел Цветков

             

при секретаря Л.А., като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело №1788 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

Делото е образувано по подадена в срок жалба  от Ф.Д.Т. от гр. В., ж.к.”.......” № , вх. , ап.  с ЕГН: .........., против  Наказателно постановление  № 125/2010г. на Началника на сектор „ПП” към ОДМВР-В. с което му е наложено административно наказание- глоба в размер на 100 лв. на основание чл.179, ал.2,  от ЗДвП, глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв. на основание чл. 185, предлож. първо от ЗДвП, а така също и на основание  Наредба №Із1959/ в сила от 15.02.2008г. на МВР са и отнети 9 контролни точки.

 В съдебно заседание проц. представител на жалбоподателя твърди, че не е налице извършено нарушение от страна на Тодоров, поради което НП следва да се отмени.     

Ответната страна, чрез проц. си представител изразяват становище, че НП е правилно и законосъобразно, поради което следва да  бъде потвърдено.

От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното:

На 23.03.2010г. в гр.Видин, по ул. „......., срещу офис на СБА-В., жалбоподателят управлявайки л.а. „Сеат Толедо” в посока кръстовището с ул. „В.Левски” внезапно навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал челно в насрещно движещ се автобус, като в резултат на сблъсъка, автомобилът на жалбоподателя се завъртял и се ударил в паркиран от ляво л.а.  „Фолксваген” „ГолФ”, като при извършената проверка жалбоподателят не представил СУМПС, било установено също, че автомобилът не бил преминал на ГТП

В тази вр. на жалбоподателя бил съставен акт за установено административно нарушение от свид. Р.П.М.. Въз основа на акта било и издадено процесното НП с което на Тодоров били наложени посочените по- горе административни наказания.

       Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административнонаказателната преписка, 2бр.копия от констативни протоколи за ПТП от 23.03.2010г., показанията на актосъставителя Р.П.М. и на свидетеля  Н.И.М. твърди пред Съда, че непосредствено след настъпване на ПТП е пристигнал на въпросното място, видял е, че автомобила на жалбоподателя се намира в насрещната му лента за движение, където е блъснал челно идващия срещу него автобус, като след разговор с шофьора на автобуса и учителката която е била в него, е обособил своите лични и непосредствени възприятия относно случилото се. Изложеното от актосъставителя се поддържа и свид. показания на Н.Н.- пряк очевидец на ПТП и чиято кола- „Фолксваген голф” е била паркирана в близост до мястото на възникналото ПТП. Найденов е категоричен в показанията си, че ясно е видял, как управлявания от жалбоподателя л.а. е навлязъл  в насрещната му лента за движение и е блъснал автобуса, след което се е завъртял от удара и се е блъснал и в неговия автомобил. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите М. и Н., тъй като те изцяло кореспондират с установената фактическа обстановка по делото, както и с приложените д-ва, показанията на двамата са последователни, взаимно- подкрепящи се и не си противоречат.

       От друга страна Съдът не  дава вяра на свид. показания на К.А. и В.В., тъй като намира техните показания за неубедителни и колебливи, като освен това последните са в пълно противоречие с останалите приложени към делото писмени и гласни доказателства.    

       При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че жалбоподателят Т. е осъществил от обективна и субективна страна съставите на адм. нарушения за които е санкционирана по административен ред.

       От субективна страна деянието е извършено виновно.

       Предвид изложеното до момента Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен, съгласно изискванията на ЗАНН.  Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства, на които Съдът е дал вяра  Изложените и представени от жалбоподателят доказателства не можаха да опровергаят извода, че отразената в АУАН и НП фактическа обстановка не отговаря на действителната  напротив - същата се подкрепя от приложените по делото писмени и гласни д-ва , обсъдени по- горе от Съда.

          Що се касае до наложените глоби в размер на 10 лв. всяка, то съобразно чл. 189, ал.13, /стара ал. 5/ от ЗДвП, същите не подлежат на обжалване.

          От описаните по-горе доказателства събрани в производството става ясно, че е осъществен визирания в НП   административно-наказателен състав, извършено е административно нарушение, спазена е законовата процедура по констатиране на това нарушение и е издадено атакуваното наказателно постановление, като при самото му издаване АНО се е съобразил с чл. 12 и чл. 27 от ЗАНН, поради което настоящият съдебен състав намира, че същото следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

 Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

                       

 

Р Е Ш И :

 

 

  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №125/2010г. на Началника на сектор „ПП” към ОДМВР-В. с което на Ф.Д.Т. от гр. В., ж.к. ”........” № , вх. , ап. с ЕГН: ..........., е наложено административно наказание- глоба в размер на 100 лв. на основание чл.179, ал.2,  от ЗДвП, глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв. на основание чл. 185, предлож. първо от ЗДвП, а така също и на основание  Наредба №Із1959/ в сила от 15.02.2008г. на МВР са му отнети 9 контролни точки.

Съдът оставя без разглеждане жалбата в частта в която на жалб. Ф.Д.Т. са наложени 2 бр. ад. Наказания- глоби в размер на 10 лв. всяка една от тях, като Съдът прекратява производството по делото в тази му част.

       Решението подлежи на касационно обжалване пред Видински Административен съд по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.

 

 

      Районен съдия:

Версия за печат
Свързани страници