Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1831-2013

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                            гр.В., 21.12.2013 г.

 

В.ският районен съд …………………………………....в публично

съдебно заседание на двадесет и първи декември 2013 година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. Ц.

                                                    

при участието на секретаря  П.Й.

и прокурора       Емил Младенов      сложи за разглеждане

НОХД № 1831 по описа за  2013 г.                    докладвано

от СЪДИЯ Ц.

              На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

                  За РП – В. се явява прокурор Младенов.

              Подсъдимият П.П.Н. се явява лично и с адв. Л.И. с пълномощно по досъдебно производство.

  ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

              ПРОКУРОРЪТ: Моля, да дадете ход на делото.

              ПОДСЪДИМИЯТ: Моля, да дадете ход на делото.

              АДВ. И.-Моля, да се даде ход на делото.

              Съдът

                          ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              СНЕМА самоличността на подсъдимия:  

              П.П.Н. - роден на ***г. в гр. Р., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: **********.  

              ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм в срок препис от обвинителния акт.

              На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.                   

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.  

              ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото. Нямам искания по хода на съдебното следствие.

              АДВ. И.- Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото. Постигнали сме споразумение с подзащитния ми и с представителя на РП-В., съобразно което П.П.Н. - роден на ***г. в гр. Р., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН, че на 31.12.2011г. в гр. В. в лек автомобил марка „О.”, модел „В.” с рег. № ВН 0554 ВМ, собственост на Людмил Н. ***, намиращ се на паркинга пред хотел „Б.” и обозначен като такси, без надлежно разрешително държи високорисково наркотично вещество, както следва: 2,400г с 25% съдържание на кокаин, разпределени в три дози на стойност 216.00лв. и 1,100г. с 20% съдържание на кокаин на стойност 216.00лв., разпределени в три дози-престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание същия текст и във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 66 от НК подсъдимият П.П.Н.  се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението, на което да бъде ОТЛОЖЕНО на основание чл. 66 ал.1 от НК  за срок от  ТРИ ГОДИНИ.

         Моля, Съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на Закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

            ПОДСЪДИМИЯТ Н. - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.

             ПРОКУРОР: Съгласен съм с така изложеното споразумение, изложено от процесуалния представител на подсъдимия, което не противоречи на Закона и морала.

              На основание чл. 382 ал.6 от НПК Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.

             ПОДСЪДИМИЯТ П.П.Н. - роден на ***г. в гр. Р., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН, че на 31.12.2011г. в гр. В. в лек автомобил марка „О.”, модел „В.” с рег. № ВН 0554 ВМ, собственост на Людмил Н. ***, намиращ се на паркинга пред хотел „Б.” и обозначен като такси, без надлежно разрешително държи високорисково наркотично вещество, както следва: 2,400г с 25% съдържание на кокаин, разпределени в три дози на стойност 216.00лв. и 1,100г. с 20% съдържание на кокаин на стойност 216.00лв., разпределени в три дози-престъпление по чл. 354а, ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание същия текст и във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и чл. 66 от НК подсъдимият П.П.Н.  се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението, на което да бъде ОТЛОЖЕНО на основание чл. 66 ал.1 от НК  за срок от  ТРИ ГОДИНИ.

 

                              С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

ПОДСЪДИМ:                                                           АДВОКАТ:

/П.Н./                                              /Л.И./  

 

 

                                       ПРОКУРОР

                                       /Е. МЛАДЕНОВ/

 

 

             СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл. 381 ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл. 384, ал.1 във вр. с чл. 382, ал.7 от НПК

             СЪДЪТ

 

                                       ОПРЕДЕЛИ:

             ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РПІ В., подсъдимият и адвокат защитника му Л.И..

              Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

              Прекратява производството по НОХ дело № 1831/2013г. по описа на В.ски Районен съд.

              ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение взета по отношение на подсъдимия Н.- „ПОДПИСКА” .

               Определението подлежи на обжалване или протест в седмичен срок от днес пред ВОС.   

                Протоколът написан в съдебно заседание в 14: 35часа.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                         СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници