Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юни 2019 (124)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)
Февруари 2019 (134)
Януари 2019 (154)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 519-2011

                            П Р О Т О К О Л

                                           гр. В.,  19.04. 2011 г.

 

В.ският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на   деветнадесети април  2011 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П. П.

 

                                                 Съдебни заседатели: 1. Н.В.    

                                                                                          2. Р.Д.   

 

при участието на секретаря       М. В.

и прокурора               М. К.                           сложи за разглеждане

НОХД № 519 по описа за  2011 г.                                        докладвано

от   СЪДИЯТА  ПЕТКОВ

              На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

              За РП В. се явява прокурорът  К..

              Подсъдимият налице и с адв. Б.Н. с служебен защитник от ДП.

              Свидетелите   налице.

              Съдът ОПРЕДЕЛИ:

              ДОПУСКА правна помощ, която да бъде оказана на подсъдимия Ц.Е.Р. от служебен защитник адв. Б.Н. и НАЗНАЧАВА същият като служебен защитник.

              По хода на делото.

              ПРОКУРОРЪТ: Да   се даде ход на делото.  

              АДВ. Н.: Да се даде ход на делото. Нямаме искания за отводи. Получили сме своевременно обвинителния акт. Нямаме искания по съдебното следствие и по доказателствата.

              Съдът ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              Снема самоличността на подсъдимия.

              Ц.Е.Р. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********.

               АДВ. Н.:  Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимият Р. се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 29.01.2011 г. в гр. В., в условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на балконска врата на жилище, находящо се в ж.к. „В.” бл., вх., ап., ет., собственост и обитавано от А.Н.Ц. ***, отнел от владението и собственост на Ц. чужди движими вещи, а именно – сумата от 25 лв. и монети със стар номинал, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а” и „б” от НК, за което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 59, ал. 1 от НК времето през което Р. е бил задържан под стража да се приспадне при изпълнението на наказанието.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

 

               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :

 

ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:

            /Ц. Р./                                                 /М. К./

 

АДВОКАТ:

            /Б. Н./

 

Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение, и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимия Р., приема че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК

                                О П Р Е Д Е Л И :

                 ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което подсъдимият  Ц.Е.Р. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 29.01.2011 г. в гр. В., в условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на балконска врата на жилище, находящо се в ж.к. „.” бл., вх., ап., ет., собственост и обитавано от А.Н.Ц. ***, отнел от владението и собственост на Ц. чужди движими вещи, а именно – сумата от 25 лв. и монети със стар номинал, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а” и „б” от НК, за което и на основание същия текст и във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК  му  налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип.  

                  На основание чл. 59, ал. 1 от НК времето през което Р. е бил задържан под стража да се приспадне при изпълнението на наказанието.

                  След постановяване на споразумението Съдът разгледа и мярката за неотклонение и

                                         О П Р Е Д Е Л И :

                  ОТМЕНЯВА мярката за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА взета спрямо подсъдимия Ц.Е.Р..

                  Определението подлежи на обжалване или протест в 15 – дневен срок от днес.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                       СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                              2.

На основание чл. 24, ал. 5 от НК Съдът 

                     О П Р Е Д Е Л И :

                  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 519/2011 г. по описа на ВРС.  

                  На съдебните заседатели да се заплати сумата от по 4.45 лв. от бюджета, за участие в съдебно заседание.

                  Протоколът написан в съдебно заседание в  10.12 часа.    

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници