Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по НАХД № 109-2011

                                              Р Е Ш Е Н И Е №187

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                            гр.Видин 14.03.2011 год.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на  четиринадесети март две хиляди и единадесета  година в състав:

                                                                       Председател:Мариела Йосифова                                                                                   Съдебни заседатели:

                                                                       Членове:

при секретаря К.Илиева и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова НАХД № 109 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, която е подадена  от А. П. А., от гр.В. против НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32/13.01.2011г. на НАЧАЛНИК РУ „П” към ОД на МВР-В., в частта му  с което на жалбоподателя  на основание чл. 183, ал.4, т.7, предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – „ГЛОБА” в размер на 50 лева и на основание чл.183, ал. 3, т. 7, предл. 1 от ЗДвП – „ГЛОБА” в размер на 30 лева.

            С жалбата се твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно и необосновано, поради което се иска отмяна на Наказателното постановление в тази му част. В жалбата са развити доводи,в тази насока.

            В съд. Заседание жалбоподателят  подържа жалбата и развива доводи за отмяна на наказателното постановление.

За Ответната по жалбата страна  редовно призовани-представител се  се явява ю.к. П..

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност,  посочените основания в жалбата, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Жалбата е допустима що се касае до визираните  нарушения в НП, касаещи нормата на чл. 183, ал.4, т.7, предл. 1 от ЗДвП и на чл.183, ал. 3, т. 7, предл. 1 от ЗДвП и разгледана по същество частично относно цитираните по-горе нарушения и налагането на административно-наказателна санкция –„ГЛОБА” в размер на  50 лева и „ГЛОБА” в размер на 30 лева се явява основателна.

Ст. полицай  А. А. е съставил АУАН №32/08.01.2011г. на жалбоподателя, затова че  на 08.01.2011 г. около 08,50ч. в гр.В. по ул.”Широка” от кръстовището с бул. „Панония” в посока КДМ, управлява лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ” с ДК№ВН 1406 ВН, собственост на М. И. К.. Водачът не е представил СУМПС, КТ, СПМПС, не е бил поставил обезопасителен колан и е бил без включени светлини от 01.11. до 01.03 .От направената справка с ОДЧ при РУ”ПОЛИЦИЯ” - ВИДИН било установено, че на жалбоподателя е било отнето СУМПС на 01.10.2010г.

        Въз основа на съставения АУАН №32/08.01.2011г. при същата фактическа обстановка НАЧАЛНИК РУ „П” на МВР-В.  е съставил наказателно постановление № 32/13.01.2011г., с което на жалбоподателя   за нарушение на на чл.150, чл. 137а, ал. 1, предл. 1 , чл.70, ал.3, т. 2, чл.100, ал. 1,т. 2, предл. 1 от ЗДвП,  на основание чл.177, ал.1,т.2, предл. 1 от ЗДвП  му е наложено административно наказание - „ГЛОБА” в размер на 150 лева, , както и на основание  чл. 183, ал. 4, т. 7,предл. 1 от ЗДвП – „ГЛОБА” в размер на 50 лева, на основание чл.183, ал.3, т. 7, предл. 1 от ЗДвП – „ГЛОБА” в размер на 30 лева и на основание чл. 183,ал.1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП – „ГЛОБА” в размер на 10 лева

В съд. Заседание актосъставителят и свидетел по настоящето производство – А., подържа констатациите в акта, като дава подробни обяснения, че А. не е предоставил СУМПС, контролен талон и СРМПС. След извършената справка в ОДЧ на МВР-В. е установено, че А. е с отнето СУМПС на 01.10.2010г. Същият не помни дали жалбоподателят е бил сам в автомобила. По отношение на останалите констатирани нарушения в АУАН, свидетелят не дава подробни обяснения.

Съдът дава вяра и кредитира показанията на свидетеля доколкото същите касаят констатираните нарушения на чл. 150 от ЗДвП и чл. 100, ал. 1, т. 2, предл. 1 от ЗДвП. По отношение на нарушенията на  чл. 137а, ал. 1, предл. 1  и на чл.70, ал.3, т. 2 от ЗДвП, същият не дава подробни обяснения.

Съдът дава вяра и кредитира и показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел А. А. че двамата с А. са били с обезопасителни колани и  управлявания от жалбоподателя автомобил е бил с включени светлини.

По делото няма предоставени доказателства, установяващи по безспорен начин нарушения на чл. 137а, ал. 1, предл. 1  и на чл.70, ал.3, т. 2 от ЗДвП.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че не са доказани по безспорен начин деянията описани в съставения против жалбоподателя акт  представляващи нарушения на чл. 137а, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП и чл. 70, ал.3, т. 2 от ЗДвП  .

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление № 32/13.01.2011г.на НАЧАЛНИК РУ „П” към ОД на МВР-В./РУ”ПОЛИЦИЯ”/ ,  следва да бъде отменено, в частта в която на жалбоподателя за нарушение на чл. 137а, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП и  чл.70, ал.3, т. 2 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7,предл. 1 от ЗДвП – му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50 лева и на основание чл.183, ал.3, т. 7, предл. 1 от ЗДвП – му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 30 лева.

                  Водим от горното Съдът,

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 32/13.01.2011г.на НАЧАЛНИК РУ „П”  към ОД на МВР-В.,  В ЧАСТТА,с което на жалбоподателя  - А. П. А., от гр.В. за нарушение на чл. 137а, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП и  чл.70, ал.3, т. 2 от ЗДвП, на основание чл. 183, ал. 4, т. 7,предл. 1 от ЗДвП – му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 50 лева и на основание чл.183, ал.3, т. 7, предл. 1 от ЗДвП – му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 30 лева.

 

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-В. с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници