Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1359-2013

П Р О Т О К О Л

гр.Видин, 29.10.2013г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

                                            Съдебни заседатели: 1. В.Ц.

                                                                                      2. Ф.П.

 

при участието на секретаря В. У. и прокурора Е. М.

сложи за разглеждане НОХД № 1359 по описа за 2013 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М..

Подсъдимият А.С. се явява лично, доведен от органите на ОЗО – Видин от Затвора – гр. София.

Подсъдимият М.А. се явява лично, доведен от органите на ОЗО – Видин от Затвора – гр. София.

Подсъдимият Р.К. се явява лично, доведен от органите на ОЗО – Видин от Затвора – гр. София.

В залата се явява адв. С.М.Н., вписана в НРПП под № 558, назначена за служебен защитник на подсъдимите А.С., М.А. и Р.К. по досъдебното производство – ДП № 65/2013г. по описа на ГПУ – Брегово.

Свидетелят Е.В.Н. налице.

Свидетелят Е.Л.И. налице.

В залата се явява К. А.А.Х.А. Н. – преводач от български на арабски език и обратно.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. М.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ М.А.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.К.: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

НАЗНАЧАВА К. А.А.Х.А. Н. като преводач от български език на арабски език и обратно.

Извършва се превод от български език на арабски език и обратно.

Снема самоличността на преводача:

К. А.А.Х.А. Н.: 24г., б.р.

На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 НК и същият обеща да даде верен превод.

СНЕМА самоличността на подсъдимите, както следва:

А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в ***, гражданство – ***, неженен, основно образование, неосъждан, безработен адрес:***.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от обвинителния акт и досъдебното производство.

М.А., ЛНЧ ***, роден на ***г. в М., гражданство – М., неженен, осъждан, основно образование, безработен, адрес:***.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от обвинителния акт и досъдебното производство.

Р.К., роден на ***г. в ***, гражданство – ***, неженен, основно образование, неосъждан, безработен, без адресна регистрация в Р.България.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от обвинителния акт и досъдебното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

ПОДСЪДИМИЯТ М.А.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.К.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитата сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.

АДВ. М.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да приключи със споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ М.А.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да приключи със споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.К.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да приключи със споразумение.

С оглед изнесеното съгласие за споразумение от страните Съдът намира, че явилите се в днешното съдебно заседание свидетели следва да бъдат освободени, за което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА свидетелите.

ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:

 Подсъдимият А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в ***, гражданство – ***, неженен, основно образование, неосъждан, безработен адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2013г. в землището на град Брегово, обл.Видин, в местността „Шанц”, на 700 метра северно от Гранична пирамида № 3 от Държавната граница на Р.България с Р.Сърбия и на 150 източно от линията на Държавната граници между Р.България и Р.Сърбия в съучастие с М.А., ЛНЧ ***, роден на ***г. в М. и Р.К., роден на ***г. в ***, като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от Р.България в Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини - задържането им от служители на ГПУ-Брегово -престъпление по чл.279, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъда отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението.

Подсъдимият М.А., ЛНЧ ***, роден на ***г. в М., гражданство – М., неженен, осъждан, основно образование, безработен, адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2013г. в землището на град Брегово, обл.Видин, в местността „Шанц”, на 700 метра северно от Гранична пирамида № 3 от Държавната граница на Р.България с Р.Сърбия и на 150 източно от линията на Държавната граници между Р.България и Р.Сърбия в съучастие с А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в *** и Р.К., роден на ***г. в ***, като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от Р.България в Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини-задържането им от служители на ГПУ-Брегово, като деянието е извършено повторно след като е бил осъден с Определение № 483/30.05.2013г. на Районен съд Свиленград, по НОХД № 557/2013г. по описа на Районен съд-Свиленград, в сила от 30.05.2013г., за друго такова престъпление - престъпление по чл.279, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл.68, ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА подсъдимият М.А., със снета по делото самоличност да изтърпи и отложеното наказание наложено му по НОХД № 557/2013г. по описа на Районен съд – Свиленград, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъпленията.

Подсъдимият Р.К., роден на ***г. в ***, гражданство – ***, неженен, основно образование, неосъждан, безработен, без адресна регистрация в Р.България се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2013г. в землището на град Брегово, обл.Видин, в местността „Шанц”, на 700 метра северно от Гранична пирамида № 3 от Държавната граница на Р.България с Р.Сърбия и на 150 източно от линията на Държавната граници между Р.България и Р.Сърбия в съучастие с М.А., ЛНЧ ***, роден на ***г. в М. и А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в ***, като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от Р.България в Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини-задържането им от служители на ГПУ-Брегово - престъпление по чл.279, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъда отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението.

Подсъдимите А.С., М.А. и Р.К., със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС сумата от 57.50 (петдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, представляваща разноски за преводачи по съдебното производство.

 

ПОДСЪДИМИЯТ А.С.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ М.А.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:

Подсъдимият А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в ***, гражданство – ***, неженен, основно образование, неосъждан, безработен адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2013г. в землището на град Брегово, обл.Видин, в местността „Шанц”, на 700 метра северно от Гранична пирамида № 3 от Държавната граница на Р.България с Р.Сърбия и на 150 източно от линията на Държавната граници между Р.България и Р.Сърбия в съучастие с М.А., ЛНЧ ***, роден на ***г. в М. и Р.К., роден на ***г. в ***, като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от Р.България в Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини - задържането им от служители на ГПУ-Брегово -престъпление по чл.279, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъда отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението.

Подсъдимият М.А., ЛНЧ ***, роден на ***г. в М., гражданство – М., неженен, осъждан, основно образование, безработен, адрес:*** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2013г. в землището на град Брегово, обл.Видин, в местността „Шанц”, на 700 метра северно от Гранична пирамида № 3 от Държавната граница на Р.България с Р.Сърбия и на 150 източно от линията на Държавната граници между Р.България и Р.Сърбия в съучастие с А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в *** и Р.К., роден на ***г. в ***, като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от Р.България в Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини-задържането им от служители на ГПУ-Брегово, като деянието е извършено повторно след като е бил осъден с Определение № 483/30.05.2013г. на Районен съд Свиленград, по НОХД № 557/2013г. по описа на Районен съд-Свиленград, в сила от 30.05.2013г., за друго такова престъпление - престъпление по чл.279, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.28, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл.68, ал.1 от НК ПОСТАНОВЯВА подсъдимият М.А., със снета по делото самоличност да изтърпи и отложеното наказание наложено му по НОХД № 557/2013г. по описа на Районен съд – Свиленград, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъпленията.

Подсъдимият Р.К., роден на ***г. в ***, гражданство – ***, неженен, основно образование, неосъждан, безработен, без адресна регистрация в Р.България се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2013г. в землището на град Брегово, обл.Видин, в местността „Шанц”, на 700 метра северно от Гранична пирамида № 3 от Държавната граница на Р.България с Р.Сърбия и на 150 източно от линията на Държавната граници между Р.България и Р.Сърбия в съучастие с М.А., ЛНЧ ***, роден на ***г. в М. и А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в ***, като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от Р.България в Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини-задържането им от служители на ГПУ-Брегово - престъпление по чл.279, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.18, ал.1 от НК, за което и на основание чл.279, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.18, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК да бъда отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението.

Подсъдимите А.С., М.А. и Р.К., със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС сумата от 57.50 (петдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева, представляваща разноски за преводачи по съдебното производство.

 

ПОДСЪДИМ:                                              ПОДСЪДИМ:

                                   /А.С./                                     /М.А./

 

ПОДСЪДИМ:

                        /Р.К./

 

 

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:

/ адв. С. М./

 

ПРОКУРОР:

                                    /Е. М./

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимите А.С., М.А. и Р.К. и служебния защитник С.М..  

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1359/2013г. по описа на Видински районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание.     

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           1.

                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                              2.

 

СЕКРЕТАР:

 

 

След като одобри споразумението Съдът се занима с мярката за неотклонение на подсъдимите А.С., М.А. и Р.К., за което

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в ***, гражданство – *** – „Задържане под стража”.

ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия М.А., ЛНЧ ***, роден на ***г. в М., гражданство – М. – „Задържане под стража”.

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия Р.К., роден на ***г. в ***, гражданство – *** – „Задържане под стража”.

На основание чл.309, ал.2, изречение последно от НПК ОСВОБОЖДАВА осъдените А.С., ЛНЧ ***, роден на ***г. в ***, гражданство – *** и Р.К., роден на ***г. в ***, гражданство – ***.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Видински окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Определя възнаграждение в размер на 30 (тридесет) лева на преводача К. А.А.Х.А. Н..

Определя възнаграждение на съдебните заседатели Ф.Д.П. и В.Д.Ц. в размер на по 4,45 (четири лева и четиридесет и пет стотинки) лева за всеки от тях.

Съдебното заседание беше закрито в 11.30 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           1.

                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                              2.

Версия за печат
Свързани страници