Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2019 (58)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (151)
Май 2019 (156)
Април 2019 (154)
Март 2019 (196)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 649-2013

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                        гр.Видин, 23 октомври 2013 г.

 

Видинският районен съд …………………………………....в публично

съдебно заседание на 23.10.2013 година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ Ц.

                                                    Съд.заседатели: 1. В.Ц.

                                                                                      2. Б.К.              

 

при участието на секретаря  Л. А.

и прокурора                            Е. Младенов          сложи за разглеждане

НОХД № 649 по описа за  2013 г.                                        докладвано

от СЪДИЯ Ц.

              На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

                  За РП – Видин се явява прокурор Младенов.

              Подсъдимият П.К. се явява лично и с адв.П.Т. - служебен защитник.

              Свидетелите Т.Ж., С.Д. и Е.С. налице.

              Вещото лице Р.И. налице.

              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

              ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

              АДВ.Т.: Моля да дадете ход на делото. Постигнали сме споразумение с прокурора. По-долу ще изложа неговото съдържание. Представям и моля да приемете разписка, от която е видно, че моят подзащитен е възстановил имуществените вреди на свидетеля Ж..

              СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Заявявам, че нанесените ми имуществени вреди в резултат на 118 лв. са ми възстановени.

              ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото. Възстановил съм щетите.

              Съдът

                           ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.

              АДВ.Т.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение с представителя на РП-Видин, съгласно което подзащитния ми се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, а именно: 1. За периода от 02.02.2013г. до 04.02.2013г. в с.Градец от стопанска постройка в двора на частен дом, находящ се на ул. „21” № 16 отнел чужди движими вещи всички употребявани, а именно 1 брой парче ламарина с размери 40/50 см. на стойност 6 лева, 1  брой оградна  мрежа с дължина 6 метра на стойност 12 лева,  - 2 броя метални колела от стара мелница с Ф 50 см. на стойност 30 лева,  2 броя метални колела от стара мелница с Ф 60 см. на стойност 40 лева, всичко на обща стойност 88 лева от владението и собственост на Т.   И. ***,   без   негово   съгласие   с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен - престъпление по чл.194, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание посочения текст и във вр. с чл.36 и чл.54 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 г., както и за това, че

            2. На 04.02.2013г. в гр.Видин противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел, а именно 1 брой метална ръчна количка, употребявана с 1 брой колело на стойност 30 лева - собственост на Т.И. *** - престъпление по чл.206, ал. 1 от НК, поради което и на основание същия текст и във вр. с чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за СРОК от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 г.

             Подзащитният ми е съгласен също така на основание чл.23, ал.2 от НК да му бъде определено едно общо най-тежко наказание измежду наложените му до момента, а именно „„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за СРОК от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 г.

                  Подзащитният ми е съгласен също така да заплати направените по делото разноски, а именно в полза на бюджета по сметка на ОД на МВР – Видин в размер на 20 лв. за изготвятне на еекспертиза, а така също и по сметка на ВСС сумата от 30 лв., направени разноски от съда за вещо лице.

                  Определя възнаграждение на вещото лице Р.И. в размер на 30 лв. за явяване в съдебно заседание.

   ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите така изложеното споразумение, след като се убедите, че същото не противоречи на закона и морала.

   ПОДСЪДИМИЯТ: Наясно съм с последиците от споразумението. Признавам се за виновен по повдигнатото обвинение. Не оспорвам фактическата обстановка. Наясно съм, че самопризнанието ще бъде използвано при определяне на наказанието.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          СЛУЖ.ЗАЩИТНИК:

              /П. К./                                                            /адв.П. Т./

 

                                               ПРОКУРОР:

                                           /Е. Младенов/

Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384 във връзка с чл.382, ал.7 НПК

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

          ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимият П.И.К. - роден на ***г***, обл.Видин, ул. „Двадесет и първа” № 19, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: 1. За периода от 02.02.2013г. до 04.02.2013г. в с.Градец от стопанска постройка в двора на частен дом, находящ се на ул. „21” № 16 отнел чужди движими вещи всички употребявани, а именно 1 брой парче ламарина с размери 40/50 см. на стойност 6 лева, 1  брой оградна  мрежа с дължина 6 метра на стойност 12 лева,  - 2 броя метални колела от стара мелница с Ф 50 см. на стойност 30 лева,  2 броя метални колела от стара мелница с Ф 60 см. на стойност 40 лева, всичко на обща стойност 88 лева от владението и собственост на Т.   И. ***,   без   негово   съгласие   с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен - престъпление по чл.194, ал.3 във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание посочения текст и във вр. с чл.36 и чл.54 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от 3 г., както и за това, че

            2. На 04.02.2013г. в гр.Видин противозаконно присвоил чужда движима вещ, която владеел, а именно 1 брой метална ръчна количка, употребявана с 1 брой колело на стойност 30 лева - собственост на Т.И. *** - престъпление по чл.206, ал. 1 от НК, поради което и на основание същия текст и във вр. с чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за СРОК от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за срок от 3 г.

             Съдът налага на подсъдимия на основание чл.23, ал.2 от НК едно общо най-тежко наказание измежду наложените му до момента, а именно „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за СРОК от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи за срок от 3 г.

                ОСЪЖДА подсъдимия да заплати направените по делото разноски, а именно в полза на бюджета по сметка на ОД на МВР – Видин в размер на 20 лв. за изготвяне на еекспертиза, а така също и по сметка на ВСС сумата от 30 лв., направени разноски от съда за вещо лице.

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

              Съдът определя възнаграждение на съдебните заседатели в размер на по 4.45  лв.

              Протоколът написан в с.з. в  14.30 часа.     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                                   2.

 

 

                                                                                             СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници