Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1463-2013

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                   гр.Видин, 23 октомври 2013 г.

 

Видинският районен съд …………………………………....в публично

съдебно заседание на 23.10.2013 година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

                                                    Съд.заседатели: 1. ......................................

                                                                                      2. ......................................                                     

 

при участието на секретаря  Л. А.

и прокурора                            Н. Крумова           сложи за разглеждане

НОХД № 1463 по описа за  2013 г.                                      докладвано

от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ

На именното повикване в 13.25 часа се явиха:

За РП-Видин се явява прокурор Крумова.

Обвиняемият Б.Е.А. се явява лично и с адв.Н. – служебен защитник.

В залата се намира преводач Людмил Пасков Маринов от български език на английски език и обратно.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.  

АДВ.Н.: Моля да дадете ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да дадете ход на делото. Разбирам и говоря английски език

Съдът

                       ОПРЕДЕЛИ:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          СНЕМА самоличността на обвиняемия:

          Б.Е.А. /Веlal Еbгаhhem Аlrabeea/, роден на ***г. в Еритрея, гражданство-Еритрея, неженен, неосъждан, висше образование, месторабота: безработен, адрес: без адресна регистрация в Р.България.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за нови доказателства. Моля да одобрите споразумението, което е предложено пред Вас.

         АДВ.Н.: Нямам искания за нови доказателства. Моля да одобрите споразумението, което е предложено.

         ОБВИНЯЕМИЯТ: Нямам искания за нови доказателства. Моля да одобрите споразумението, което е предложено.

        Днес, 23.10.2013 г. между Николинка Крумова - прокурор при РП - Видин и Б.С.Н. ***, служебен защитник на Б.Е.А. /Веlal Еbгаhhem Аlrabeea/, роден на ***г. в Еритрея, гражданство-Еритрея, неженен, неосъждан, висше образование, месторабота: безработен, адрес: без адресна регистрация в Р.България, обвиняем по ДП № зм 79/2013 г. по описа на ГПУ-гр.Брегово за престъпление по чл.279, ал.1 от НК се сключи настоящето споразумение, по силата на което:

1. Б.Е.А. /Веlal Еbгаhhem Аlrabeea/, роден на ***г. в Еритрея, гражданство-Еритрея, неженен, неосъждан, висше образование, месторабота: безработен, адрес: без адресна регистрация в Р.България се признава за ВИНОВЕН в това, че:

На 08.10.2013 г. в землището на с.Раковица, обл.Видин, на 200 метра южно от Гранична пирамида № 173 от Държавната граница на Република България с Република Сърбия и на 5000 метра източно от село Раковица, обл.Видин излязъл през границата на страната от Република България в Република Сърбия без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК.

2. За така извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК, на основание чл.381, ал.4 от НПК, във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Б.Е.А. /Веlal Еbгаhhem Аlrabeea/ се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ години.

З. С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

4. След одобряването му от съда настоящето споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

5. Долуподписаният Б.Е.А. /Веlal Еbгаhhem Аlrabeea/ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е СЪГЛАСЕН със съдържанието на настоящето споразумение, разбира неговите последици, доброволно го е подписал и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Споразумението е за престъпление извън посочените в чл.381,ал.2 от НПК.

 

                       С П О Р А З У М Е Л И     С Е :

 

ОБВИНЯЕМ:                                        ЗАЩИТНИК:

               /Б. А./                                       /адв.Б. Н./

 

 

                                    ПРОКУРОР:

                                                /Н. Крумова/

 

Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл.384 ал.3, във вр. с чл.382 ал.7 НПК

                                    ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - Видин, представлявана от прокурор Н. Крумова, обвиняемия Б. А. и служебният му защитник адв.Б. Н..

Определя възнаграждение от 50 лв. - бюджетни на преводача Людмил Пасков Маринов.                       

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1463/2013г. по описа на Районен съд - Видин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът написан в с.з. в 14.00 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                               СЕКРЕТАР:

 

 

           След одобряване на споразумението съдът се занима с мярката за неотклонение на обвиняемия, във връзка с което

                                            ОПРЕДЕЛИ:

           ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража” на обвиняемия Б.Е.А. /Веlal Еbгаhhem Аlrabeea/.

 

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници