Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1456-2013

П Р О Т О К О Л

                                             гр.Видин, 22.10.2013г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и втори октомври, две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                                            

 

при участието на секретаря К.И. и прокурора Милена Каменова сложи за разглеждане НОХД № 1456 по описа за  2013 г. докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Каменова.

Подсъдимият Г.Е.С. се явява лично и с адв. Г.Г. с пълномощно от досъдебното производство.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. Г.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимия:

Г.Е.С., с ЕГН: **********, роден на ***г*** българин,  българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № 606773969, издадена на 24.10.2008г. от МВР – Видин, след което се върна на същия.

На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.

АДВ. Г.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:             

Подсъдимият Г.Е.С., с ЕГН: **********, роден на ***г*** българин,  българско гражданство, неженен, основно образование, безработен, осъждан се признава за ВИНОВЕН за това, че на 07.10.2013г. в гр. Видин по ул."Цар Иван Асен ІІ", управлява МПС - лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Поло”, с ДК№ ВН 79-48 ВТ - собственост на С. Е. М., с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,41 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство алкотест „Дрегер 7510” с фабричен № ARDM 0199, проба № 464 в 00:58:28 часа на 07.10.2013г, като деянието е извършено след като е осъден с присъда № 172/2001г на Районен съд-Видин по НОХД № 136/2001г, влязла в законна сила на 02.05.2001г за деяние по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, за което и основание чл.343б, ал.2, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК подсъдимият Г.Е.С.  със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ”, като съвкупност от следните пробационни мерки:

1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДВЕ ГОДИНИ при периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице- два пъти седмично.

2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

 

                                  СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                                   ПРОКУРОР:

           /Г.С.                         /М.КАМЕНОВА/

 

ЗАЩИТНИК:

          /Г.Г./

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия Г.С. и адвокат – защитника му Г.Г..

На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът намира,че е отпаднало основанието по отношение на взетата мярка за неотклонение, поради което същата ще следва да се отмени, за което

                              О П Р Е Д Е Л И :

 Отменя взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия Г.Е.С. „Подписка”.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1456/2013г. по описа на Видински районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание в 14.00 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници