Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1268-2013

                                                   Р Е Ш Е Н И Е  №  491

 

                                            гр. В., 21.10.2013г.

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав :

 

            Председател: Владимир Крумов

                                                                    Съдебни заседатели:

 

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора ......................., като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1268 по описа за 2013г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молбата е с правно основание чл. 19 от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.

.....................................................................

 

Водим от горното Съдът

                            

                                                 Р Е Ш И :

 

Допуска промяна в бащиното име на Б.А., ЕГН **********, като за в бъдеще същият ще носи бащиното име „И.”, съответно имената Б. И. А..

След влизане на Решението в сила, препис от него да се изпрати на Община  В. за отбелязване в акта за раждане и в регистъра на населението на допусната промяна.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                              

 

Районен съдия : / П /

 

 

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници