Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 851-2013

                                                 Р Е Ш Е Н И Е  №  495

 

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                 гр. В., 21.10.2013г.

 

            В.ският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и трети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                   Председател : Владимир Крумов                                                                    Съдебни заседатели :

                                                                    Членове :

 

при секретаря Г. Н. в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 851 по описа за 2013г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството е по чл. 49, ал. 4 от Семейния кодекс/СК/.

...............................................................................

 

            Воден от горното, Съдът

                                                      

 Р Е Ш И :

 

            Прекратява с развод, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, гражданския брак между А.Ц.П., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис **, и П.С.П., ЕГН **********,***, вляво, сключен с акт за гр. брак № *** / 15.07.1995г. на О. В., без да се произнася по въпроса за вината.

            Утвърждава постигнатото от страните споразумение, като :

            Страните са заявили, че движимите вещи са поделени извънсъдебно.

Семейното жилище, находящо се в гр. В., ж.к.”К.Б.” № *, вх. * ет.*, ап. **, собственост на страните, остава в обикновена съсобственост между тях.

Придобитият през време на гражданския брак автомобил марка „А”, модел А-6, с ДК № ** ** ** ** остава в обикновена съсобственост между страните.

Страните са заявили, че не претендират един към друг заплащането на издръжка за в бъдеще.

            След влизане в сила на настоящето решение за прекратяването на гражданския брак жената ще носи фамилното име П..

            Осъжда А.Ц.П., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, офис **, да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС сума в общ размер на 20,00лв./двадесет лева/лева за окончателна държавна такса.

            Осъжда П.С.П., ЕГН **********,***, вляво, да заплати в полза на Държавата по сметка на ВСС сума в общ размер на 20,00лв./двадесет лева/лева за окончателна държавна такса и държавна такса върху присъдената издръжка.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.

                       

 

 

 Районен съдия : / П /

 

 

 

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници