Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 997-2013

Р Е Ш Е Н И Е № 601

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин 18.10.2013 г.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   деветнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                       Председател: Вероника Станкова                                     

при секретаря В.У. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 997 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

              Образувано е по жалбата на З.П.,*** против Наказателно постановление № 5/14.06.2013г. на ВНД НАЧАЛНИК на РУ”ПОЛИЦИЯ-ВИДИН, с което на жалбоподателя  за нарушение на чл.59, ал.3 от ЗОБВВПИ, на основание чл.183, ал.2 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лева.

              Иска се от Съда да постанови решение, с което да намали  размера на наложеното наказание до 300 лева.

Жалбоподателят – редовно призован  се явява.

            За административно – наказващия орган – редовно призовани –  явява  се редовно упълномощен процесуален представител.Иска от съда потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно.

                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.

Разгледана по същество се явява неоснователна.

На 10.06.2013г.В.В.-полицай КОС е съставил АУАН №5/10.06.2013г. на жалбоподателя, за това че на 26.09.2012г. около 10,00 ч. при извършена проверка на лек автомобил, собственост на Й.Й. е намерен газ-сигнален пистолет”ЕКОЛ”, който не е регистриран по надлежния ред и е държан от жалбоподателя..

На  14.06.2013г. при същата фактическа обстановка ВНД НАЧАЛНИК на РУ”ПОЛИЦИЯ-ВИДИН е изготвил Наказателно постановление № 5/14.06.2013г. , с което на жалбоподателя  за нарушение на чл.59, ал.3 от ЗОБВВПИ, на основание чл.183, ал.2 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лева  

От разпитаният в съд. заседание свидетел по установяване на нарушението и по съставяне на акта, актосъставителя –В.В. се установи по безспорен и несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил деянията – предмет на административно – наказателното производство, както от обективна, така и от субективна страна. Същият дава подробни и изчерпателни показания за извършената проверка и констатираните нарушения.

Съдът дава вяра на този свидетел,тъй като изложените от същия показания са последователни, логични, непротиворечиви са и са относими към предмета на делото.

Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства.

Жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка, както с жалбата , така и в с.з. моли за намаляване на размера на наложено наказание.

                        Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаните  деяние в съставения против жалбоподателя акт се доказва по безспорен и несъмнен начин и съдържа всички обективни и субективни признаци на вменените му нарушения.

Наложеното наказание е  в рамките на предвиденото от закона. В нормата на чл. 183, ал.2 от ЗОБВВПИ същото е фиксирано на „1000 лева”.

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление № 5/14.06.2013г. на ВНД НАЧАЛНИК на РУ”ПОЛИЦИЯ-ВИДИН следва да бъде потвърдено.

                  Водим от горното Съдът,

 

                                     Р             Е            Ш            И :

 

                        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5/14.06.2013г. на ВНД НАЧАЛНИК на РУ”ПОЛИЦИЯ-ВИДИН, с което на жалбоподателя- З.П.,*** за нарушение на чл.59, ал.3 от ЗОБВВПИ, на основание чл.183, ал.2 от същия му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 лева.

 

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници