Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 228-2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин, 28 МАРТ 2011 г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на 28  МАРТ 2011 година.

 

                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                                      Съдебни заседатели: 1.ЦВЕТАНА ВЕЛКОВА

                                 2.ВАЛЕНТИН ФЛОРОВ

при участието на секретаря………Красимира Илиева

прокурора   Гергана Малиновска......……….сложи за разглеждане

НДОХ  228..……....................  по описа за 2011 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  14.10 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Малиновска

            На основание чл. 382, ал.6 от НПК , СЪДЪТ ВПИСВА СЪДЪРЖАНИЕТО НА  ОКОЧАТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

            Подсъдимият  И. К. И., роден  в с.Р., обл.В. се признава за виновен в  това че, на 09.09.2009год. в с.П., обл.В. ,като длъжностно лице,кмет на кметство с.П., в кръга на службата си , с поставяне на кръглия печат и щемпел на Кметство с. П. и с полагане на подписа си, съставил официален документ- нотариално удостоверяване на подпис и съдържание на документ в който удостоверил невярно обстоятелство, че на същата дата  лицето Й. М. Н. лично се е явила пред него и подписа положен в реквизит” Упълномощител” изхожда от същата в пълномощно рег.№ 244/09.09.2009г. и рег.№ 225/09.09.2009г с упълномощено  лице А. К. А., с цел да бъде използван този документ като доказателство за това обстоятелство и изявление- престъпление по чл.311, ал.1 от НК за което и на основание чл.311, ал.1 ат НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2,буква”б” от НК във връзка с чл.36 от НК подсъдимият се съгласява да му бъде наложено да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ като съвкупност от следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

                                     СПОРАЗУМЕЛИ  СЕ:

 

   Подсъдим:....................                                    Прокурор:................

   /И. И./                                                 /Г. М./

 

  Адвокат защитник:.............

  /Д. М./

 

    

 

 

              Съдът намира,че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала,  същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК. С деянието извършено от подсъдимия не се причинени имуществени вреди за което и на основание чл.384 , ал.1  във връзка с чл.382, ал.7 от НПК, Съдът

                                                   ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура- В., подсъдимия И.  и адвокат защитника му- Д. М.

На основание чл. 309 от НПК Съда се занима с взетата по отношение на подсъдимия И. мярка за неотклонение , за което

                                                   ОПРЕДЕЛИ:

ПОВТЪРЖДАВА взетата по отношение на И. К. И. мярка за неотклонение „Подписка”

Определението на Съда подлежи на обжалване и протест в седем дневен срок пред ОС В..

            На основание чл.29 , ал.1 т.1, буква” Б” от НПК ОТВЕЖДА съдия Йосифова от понататъшно разглеждане на делото за което същото да се докладва на Председателя на Районен съд- В. за определяне на нов съдия- докладчик.

            На съдебните заседатели да им се изплати сумата от 4.45 лв. заявяването им в днешното с.з.

 Протоколът се написа в с.з. и завърши в 15.05 часа.

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                     СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                                                2.

 

                                             Секретар:

Версия за печат
Свързани страници