Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 636-2013

       Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е    

 

                                    гр.Видин, 29.05.2013 година

 

                         В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично

заседание на петнадесети май

през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                     Председател: Нина Николова

 

                                                              

при секретаря М.П.   като разгледа докладваното от  съдия  Нина Николова        гр.дело № 636 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

.................................................................................................................................

            Воден от горното  и на основание чл.29,т.8 и 9 и чл.25, т.2   от Закона за закрила на детето , Съдът

 

                                                           Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетния Е.Б. М. с ЕГН: ********** *** .

            НАСТАНЯВА Е.Б. М. с ЕГН: ********** в семейството на професионалния приемен родител  Л.Б.В.   с ЕГН: ********** с местожителство ***, за срок до изменение, прекратяване или отпадане на основанието за настаняване, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на професионалния приемен родител.

            Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от връчване на решението на заинтересованите страни пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници