Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2018 (91)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (43)
Август 2018 (61)
Юли 2018 (154)
Юни 2018 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 181-2013

Р Е Ш Е Н И Е №191

гр. Видин 29.04.2013г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд, гражданска колегия в публичното

заседание на трети април

през две хиляди и тринадесета година  в състав:

                                                               

  Председател:НИНА НИКОЛОВА

                                                               

при секретаря М.П. ,   като разгледа докладваното от

съдията Николова  гр. дело №181

по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

................................................................................................................................

            Воден от горните съображения, Съдът

 

Р Е Ш И:

           

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между П.В.С. с ЕГН: ********** *** и  О.В.С. с ЕГН: **********,***, сключен с акт за граждански брак №06 от 25.08.2001 г., съставен в гр. Б., поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, като:

ПРЕДОСТАВЯ  упражняването на родителските права върху родените от брака деца Л.О. С. с ЕГН: ********** и А.О. С. с ЕГН: **********  на майката П.В.С. с ЕГН: **********, като бащата О.В.С. с ЕГН: ********** има право да ги вижда и взима при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца, от 09.00 часа на съботния, до 17.00 часа на неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката, както и през първите пет дни от зимната и пролетната ваканция- през  четните години, и последните пет- през нечетните години, след което да ги връща по местоживеенето им.

            ОСЪЖДА О.В.С. с ЕГН: **********да заплаща на малолетното си дете Л.О. С. с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител П.В.С. с ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 100 /сто / лева,считано от 01.03.2013г., ведно със законната лихва за забава, считано от падежа на всяка месечната вноска – от 01.04.2013г. до окончателното издължаване, до изменение или отпадане на основанието за даването и.

            ОСЪЖДА О.В.С. с ЕГН: ********** да заплаща на малолетното си дете А.О.а С. с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител П.В.С. с ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 100 /сто / лева,считано от 01.03.2013г., ведно със законната лихва за забава, считано от падежа на всяка месечната вноска –от 01.04.2013г., до окончателното издължаване, до изменение или отпадане на основанието за даването и.

            Предоставя ползването на семейното жилище в с.Ракитница, на П.В.С., което е собственост на родителите на същата .

            Придобитото по време на брака имущество в режим на СИО ще бъде поделено доброволно допълнително.

            Страните са се споразумели след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име П..

            ОСЪЖДА О.В.С. с ЕГН: ********** да заплати на Държавата по сметка на ВСС окончателна държавна такса в размер на 10 лева и ДТ върху размера на издръжките - 144 лева.

ОСЪЖДА П.В.С. с ЕГН: ********** да заплати на Държавата по сметка на ВСС окончателна държавна такса в размер на 10 лева.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници