Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 641-2013

Р Е Ш Е Н И Е № 341

гр. Видин 28.04.2013 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд………………... наказателна колегия в публичното

заседание на двадесет и осми април……………..............................през две хиляди и тринадесета година…...........……… в състав:

 

                                                         Председател: ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ

                                                               Съдебни заседатели: ………...……...…

                                                                                   Членове:……………...……

при секретаря Е. Н. и в присъствието на прокурора……..........………………..…като разгледа докладваното от СЪДИЯ ДИМИТРОВ НАХД № 641 по описа за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство .

Производството е образувано по повод акт за констатиране проява на дребно хулиганство № 10485/2013 г., съставен на П.К.П., ЕГН **********, внесен в съда от РУ”П”-Видин. Към акта са приложени: докладна записка от 27.04.2013 г. на И. М. – ст. полицай при РУ”П”-Видин, 2 бр. сведения от разпит на очевидци, заповед за задържане, протокол за личен обиск, справка за лице. В хода на съдебното следствие освен посочените материали са събрани и обясненията на нарушителя.

Нарушителят дава пред съда обяснения по случая, признава се за виновен и изразява съжаление за стореното.

Районна прокуратура - гр. Видин, надлежно уведомена, съгласно чл. 5, ал. 2 от УБДХ, не се представлява в съдебното заседание и не представя становище.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

На 27.04.2013 г. в гр. Видин на паркинга на пл. „Баба Вида”, нарушителят, след употреба на алкохол и в пияно състояние, отправя обидни изрази към свидетелите А.Е.А. и А.В.И., изразяващи се в думите „ще ви еба майката”, „палете гумите и бягайте”, „кво ме гледате бе” и в последствие нанася удар с крак в предна дясна врата на лекият автомобил на свидетеля Ангелов, при което вратата се деформира. На място след обаждане на тел. 112, пристига патрул, който задържа нарушителя.

           Горната фактическа обстановка се потвърждава от ангажираните писмени доказателства, както и от изложеното от нарушителя в съдебното заседание.

            Същите не си противоречат и по безспорен начин доказват извършеното деяние от страна на нарушителя, изразяващо се употреба на ругатни, псувни и неприлични изрази на публично място, както и непристойни действия, довели до увреждане на чужда собственост.

В тази връзка следва да се приеме, че деецът е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 1, ал.2 УБДХ,

Съгласно чл. 1, ал. 2 от УБДХ, дребно хулиганство по смисъла на този указ е непристойна  проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс.

Предвид по - ниската си обществена опасност от хулиганството по НК, дребното хулиганство е административно нарушение по смисъла на чл. 6 ЗАНН.

Според цитирананата разпоредба на УБДХ проявите на дребно хулиганство са конкретизирани в три групи: употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора; оскърбително отношение към гражданите или органите на властта или на обществеността; скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие.

За да е осъществен състав на дребно хулиганство, следва да е извършено деяние, което с оглед своите обективни и субективни признаци, да попада към една от посочените групи.

В конкретния случай по делото това бе установено по безспорен начин.

В тази връзка и след като е налице деяние, което осъществява обективните и субективните признаци на състава на дребното хулиганство, очертани в разпоредбата на чл. 1, ал. 2 УБДХ, е налице и  административно нарушение, за което следва да бъде наложено едно от наказанията по чл. 1, ал. 1 от същия указ.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, признаване на вината и искреното разкаяние,както и останалите събрани по делото доказателства, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца не е необходимо да  се наложи предвиденото в чл. 1, ал.1, т.1 от УБДХ административно наказание "задържане в структурно поделение на МВР, а следва, на осн. чл. 1, ал. 1, т. 1 от УБДХ, да се наложи наказание ”глоба” в размер на 250 лв.,по който начин ще се реализират  целите на наказанието по чл. 36 от НК.

При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и личността на дееца.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 6, ал.1 б."а" от УБДХ, съдът

                                                      Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА П.К.П., роден на *** ***, ЕГН **********, неженен, със средно специално образование, работи, българин, български гражданин, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2013 г. в гр. Видин  е извършил деянието, описано в акт за констатиране проява на дребно хулиганство № 10485/2013 г. на РУ”П”-Видин,а именно: непристойна проява, изразяваща се в ругатни, псувни и други неприлични изрази на публично място, както и в непристойни действия,с които се нарушава обществения ред и спокойствие, като на основание чл. 1, ал.1, т.1 във връзка с чл. 6, ал.1 б."а" от УБДХ, като му  НАЛАГА административно наказание "глоба” в размер на 250 лв..

Решението може да бъде обжалвано пред Видински окръжен съд в срок до двадесет и четири часа от постановяването му.

В случай на обжалване, насрочвам делото пред Видински окръжен съд за 30.04.2013 г. от 14.00 часа

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници