Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 29-2013

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. Видин,26.03.2013г.

 

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на    двадесет и шести март две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                        Председател: АНДРЕЙ  ДЕЧЕВ

           Съдебни заседатели: 1.

                                                                               2.

                                                                                        

при участието на секретаря Д.Ж. и прокурора      

сложи за разглеждане НОХ дело № 29по описа за 2013г.

докладвано от съдия ДЕЧЕВ

          На именното повикване в11.00  часа се явиха:

За РП-Видин се явява прокурора Л.Ц

Подсъдимият И.  А.Ш. се явява лично и с адв.П.Сслужебен защитник

В залата се явява адв.В. СВ. от ВАК ,вписана под №503 в НРПП и определена за служебен защитник на подсъдимия  Х.М.А.

Подсъдимият А.: Желая да ме защитава адв.В.

Съдът О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв.В. СВ. от ВАК ,вписана под №503 в НРПП и определена за служебен защитник на подсъдимия  Х.М.А.

           Явява се преводача С М.С. –Х назначена за преводач на подсъдимите

          Свидетелите налице.

          По хода на делото.

Прокурорът: Моля да се даде ход на делото. Нямам искания по чл.274 и  275 НПК. Нямам искания по чл.274 и  275 НПК.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Адв.В.:Също.

          ПодсъдимиятШахат: Също.

          ПодсъдимиятАмин:Също

Съдът   О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимите:

Х.М.А., ЛНЧ7000068605, роден на ***г. в гр.Анаб-Алжир,алжирско гражданство, неженен,със средно образование, осъждан,безработен,адрес ***21А

ИЛЯС А.Ш., ЛНЧ7000067734, роден на ***г. в гр.Сиди Балабос-Алжир,алжирско гражданство, безработен, адрес ***

           Прокурорът: Със защитниците на подсъдимите  сме постигнали споразумение в следния смисъл: Подсъдимият подсъдимия Х.М.А., ЛНЧ7000068605, роден на ***г. в гр.Анаб-Алжир,алжирско гражданство, неженен,със средно образование, осъждан,безработен,адрес ***21А се признава за ВИНОВЕН  в това,че на 05.12.2012г. в землището на гр.Брегово,обл.Видин,в местността”Масларица” в района на гранична пирамида №3 от Държавната граница на РБългария с Р.Сърбия,като непълнолетен,но разбирал свойството и значението на  извършеното и могъл да ръководи  постъпките си,в съучастие с Иляс Балабас-Алжир,ЛЧН7000067734,роден на ***г. в гр.Сиди Балабас-Алжир,като извършител направил опит да излезе през границата на страната от Р.България за Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини,като деянието е извършено повторно след като е бил осъден с Определение№907/24.10.2012г. на Районен съд гр.Свиленград по НОХД№947/2012г. по описа на Районен съд –Свиленград,в сила от 24.10.2012г. за друго такова престъпление-престъпление по чл.279,ал.2 във вр. с ал.1,във вр. с чл.28,ал.1,във вр. с чл.20,ал.2,във вр. с чл.18,ал.1,във вр. с чл.63,ал.1,т.3 и т.5 от НК, като на същото основание и във вр.с чл.36,чл.54 и чл.55,ал.1 от НК следва да му се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА,което да изтърпи ефективно при първоначален строг режим на основание чл.61т.2 от ЗИНЗС в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип и  обществено порицание.

На основание чл.68,ал.1 от НК следва да бъде приведена в изпълнение наказанието  по НОХД№947/2012г. по описа на РС-Свиленград,а именно „Лишаване от свобода” за срок от четири месеца , което  Следва да изтърпи ОТДЕЛНО при първоначален строг режим на основание чл.61т.2 от ЗИНЗС в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.1 от НК да ме се приспадне времето,през което на  същия е била взета мярка за неотклонение”Задържане под стража”.

     Подсъдимият ИЛЯС А.Ш., ЛНЧ7000067734, роден на ***г. в гр.Сиди Балабос-Алжир,алжирско гражданство, безработен, адрес ***21Асе признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2012г. в землището на гр.Брегово,обл.Видин,в местността”Масларица” в района на гранична пирамида №3 от Държавната граница на РБългария с Р.Сърбия,като непълнолетен,но разбирал свойството и значението на  извършеното и могъл да ръководи  постъпките си,в съучастие с Х.М.А.,роден на ***г. в гр.Анаб-Алжир, ЛНЧ7000068605, като извършител направил опит да излезе през границата на страната от Р.България за Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини,като деянието е извършено повторно след като е бил осъден с Определение №708/19.09.2012г. на Районен съд гр.Свиленград по НОХД№761/2012г.  по описа на Районен съд-Свиленград,в сила от 19.09.2012г. за друго такова престъпление-престъпление по чл. 279,ал.2 във вр. с ал.1,във вр. с чл.28,ал.1,във вр. с чл.20,ал.2,във вр. с чл.18,ал.1 от НК ,  като на същото основание и във вр.с чл.36,чл.54 и чл.55,ал.1 от НК следва да му се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА  ,което да изтърпи  при първоначален „строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.61т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА  в размер на  300 лева.

На основание чл.68,ал.1 от НК следва да бъде приведена в изпълнение наказанието  по НОХД№761/2012г. по описа на РС-Свиленград,а именно „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца , което  следва да изтърпи ОТДЕЛНО при първоначален строг режим на основание чл.61т.2 от ЗИНЗС в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.1 от НК да ме се приспадне времето,през което на  същия е била взета мярка за неотклонение”Задържане под стража”.

Адв.С.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.Съгласен съм с него.

         Адв.В.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.Съгласен съм с него.

ПодсъдимиятАмин: Разбирам обвинението, признавам се за виновна, разбирам условията на споразумението. Ясни са ми последиците от него, съгласна съм със споразумението и заявявам,че доброволно ще го подпиша, като се отказвам от съдебно разглеждане на делото  по общия ред.

Подсъдимият Ш.: Разбирам обвинението, признавам се за виновна, разбирам условията на споразумението. Ясни са ми последиците от него, съгласна съм със споразумението и заявявам,че доброволно ще го подпиша, като се отказвам от съдебно разглеждане на делото  по общия ред.

          Съдът освобождава явилите се свидетели.

Съдът О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА на преводача Сияна  М.С. –Х да и се изплати възнаграждение в размер на 40 лева от бюджета на съда.

           Съдът на основание чл.384 във вр. с  чл.382,ал.6 от НПК

                            О П Р Е Д Е Л И :

 ВПИСВА  ОКОНЧАТЕЛНОТО  споразумение.

 Подсъдимият  Х.М.А., ЛНЧ7000068605, роден на ***г. в гр.Анаб-Алжир,алжирско гражданство, неженен,със средно образование, осъждан,безработен,адрес ***21А се признава за ВИНОВЕН  в това,че на 05.12.2012г. в землището на гр.Брегово,обл.Видин,в местността”Масларица” в района на гранична пирамида №3 от Държавната граница на РБългария с Р.Сърбия,като непълнолетен,но разбирал свойството и значението на  извършеното и могъл да ръководи  постъпките си,в съучастие с И.Б. -Алжир,ЛЧН7000067734,роден на ***г. в гр.Сиди Балабас-Алжир,като извършител направил опит да излезе през границата на страната от Р.България за Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини,като деянието е извършено повторно след като е бил осъден с Определение№907/24.10.2012г. на Районен съд гр.Свиленград по НОХД№947/2012г. по описа на Районен съд –Свиленград,в сила от 24.10.2012г. за друго такова престъпление-престъпление по чл.279,ал.2 във вр. с ал.1,във вр. с чл.28,ал.1,във вр. с чл.20,ал.2,във вр. с чл.18,ал.1,във вр. с чл.63,ал.1,т.3 и т.5 от НК, като на същото основание и във вр.с чл.36,чл.54 и чл.55,ал.1 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА,което да изтърпи ефективно при първоначален строг режим на основание чл.61т.2 от ЗИНЗС в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип и  обществено порицание.

На основание чл.68,ал.1 от НКОСЪЖДА подсъдимия  Х.М.А. да изтърпи и наказанието  по НОХД№947/2012г. по описа на РС-Свиленград,а именно „Лишаване от свобода” за срок от четири месеца , което  Следва да изтърпи ОТДЕЛНО при първоначален строг режим на основание чл.61т.2 от ЗИНЗС в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.1 от НК да ме се приспадне времето,през което на  същия е била взета мярка за неотклонение”Задържане под стража”.

     Подсъдимият ИЛЯС А.Ш., ЛНЧ7000067734, роден на ***г. в гр.Сиди Балабос-Алжир,алжирско гражданство, безработен, адрес ***21Асе признава за ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2012г. в землището на гр.Брегово,обл.Видин,в местността”Масларица” в района на гранична пирамида №3 от Държавната граница на РБългария с Р.Сърбия,като непълнолетен,но разбирал свойството и значението на  извършеното и могъл да ръководи  постъпките си,в съучастие с Х.М.А.,роден на ***г. в гр.Анаб-Алжир, ЛНЧ7000068605, като извършител направил опит да излезе през границата на страната от Р.България за Р.Сърбия без знанието и разрешението на надлежните органи на властта и престъплението останало недовършено поради независещи от извършителя причини,като деянието е извършено повторно след като е бил осъден с Определение №708/19.09.2012г. на Районен съд гр.Свиленград по НОХД№761/2012г.  по описа на Районен съд-Свиленград,в сила от 19.09.2012г. за друго такова престъпление-престъпление по чл. 279,ал.2 във вр. с ал.1,във вр. с чл.28,ал.1,във вр. с чл.20,ал.2,във вр. с чл.18,ал.1 от НК ,  като на същото основание и във вр.с чл.36,чл.54 и чл.55,ал.1 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА  ,което да изтърпи  при първоначален „строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.61т.2 от ЗИНЗС и ГЛОБА  в размер на  300 лева.

На основание чл.68,ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия  И.А.Ш. да изтърпи наказанието  по НОХД№761/2012г. по описа на РС-Свиленград,а именно „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца , което  следва да изтърпи ОТДЕЛНО при първоначален строг режим на основание чл.61т.2 от ЗИНЗС в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.1 от НК да ме се приспадне времето,през което на  същия е била взета мярка за неотклонение”Задържане под стража”.

ОСЪЖДА подсъдимите Х.М.А. и И А.  Ш. да заплатят солидарно по сметка на ВСС София  направените разноски за преводач в размер на 141 лева.

 

          

                                   СПОРАЗУМЕЛИ     СЕ:

 

Подсъдим Ш.:

 

Подсъдим А.:                                                      ПРОКУРОР:

 

 

Служебен защитник  С.:

 

Служебен защитник  В.:

 

         Съдът на основание чл.384 във вр с чл.382, ал.7 от НПК установи, че  така изложеното споразумение не противоречи на закона и  морала,както и че с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди,подлежащи на възстановяване, поради което на същото основание   

                               О П Р ЕД Е Л И :

        ОДОБРЯВА сключеното м/у страните по НОХД №29/2013г. споразумение.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД 29/2013г по описа на ВРС.

       На основание чл.309 ,ал.1 от НПК ПОТВЪРЖДАВА взетите мерки за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на двамата подсъдими  Х.М.А. и И.А.Ш..

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и има силата на влязла в сила присъда и подлежи на обжалване в частта му относно мерките за неотклонение пред ВОС в 7-дневен срок от днес.

        Протоколът написан в  11.50 часа.

 

 

                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:                                   СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници