Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 238-2012

П Р О Т О К О Л

 

                                             гр. Видин, 23.01.2013 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА

 

                                           

при участието на секретаря........................... М. П. ……………………     

и прокурора ……………………..................................... сложи за разглеждане

гражданско дело № 238 по описа за  2012 г. ............................... докладвано

от   СЪДИЯТА НИКОЛОВА.............................................................................

          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

            ИЩЕЦЪТ И. АД – уведомен от предходно съдебно заседание, представлява се от адв. Л. с пълномощно по делото.

            ОТВЕТНИКЪТ А.И.С. – уведомена по реда на чл. 56, ал. 2 ГПК, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ Т.С.И. – уведомен по реда на чл. 56, ал. 2 ГПК, не се явява.

АДВ. Л.: Моля да се даде ход на делото.        

СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. Л.: На основание чл. 232 от ГПК оттеглям предявените искове и моля производството по делото да бъде прекратено.

С оглед направеното искане, което се прави в първото по делото заседание, поради което не е необходимо получаването на съгласие от ответника СЪДЪТ намира, че същото следва да бъде уважено, тъй като са налице условията на чл. 232 от ГПК, за което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 238/2012 г. по описа на РС – Видин, ГО, 2-ри състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ВОС.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10:07 часа.

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                      СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници