Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 530-2012

МОТИВИ по н.о.х.д. № 530/2012 г. на ВРС, шести състав.

 

Районна прокуратура – Видин е внесла обвинителен акт по досъдебно производство №ЗМ 1517/2011 г. по описа на РУ”П” – Видин, пр. пр. №3276/2011 г. по описа на РП – Видин, срещу Г. *** за престъпление по чл.196, ал. 1, т.1, във врс.чл.194, ал.1, във врс.чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК, затова че на 05.12.2011 г. в гр. Видин, в условията на опасен рецидив, от търговски обект – хипермаркет „Кауфланд”, находящ се на бул. „Панония” № 41 отнел чужда движима вещ – 1 брой епилатор, марка „Ровента” на стойност 77.99 лева – собственост на хипермаркет „Кауфланд”, филиал Видин, от владението на МОЛ Г.А.И. – управител на хипермаркета, без негово съгласие, с намерение противозаконна да го присвои.

 Представителят на Районна прокуратура – Видин пред настоящия съдебен състав заявява, че от събрания в хода на съдебното следствие доказателствен материал е доказано, че подсъдимият е извършил от обективна и субективна страна престъплението по чл.196, ал. 1, т.1, във врс.чл.194, ал.1, във врс.чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК, за което му е повдигнато обвинение. Моли да му бъде определено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години, което подсъдимия да изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим съгласно ЗИН.

Подсъдимият Л. не се явява в съдебно заседание, поради което същият е обявен за ОДИ с Телеграма №28631/17.08.2012г. на ГД”НП”-гр.София и делото се разглежда при условията на чл.269, ал.3, т.2 от НПК.

Назначеният служебен защитник на подсъдимия заявява в съдебно заседание, че на подсъдимия следва да се наложи минимално наказание.

Видинският районен съд, след като прецени събрания по делото доказателствен материал поотделно и в неговата съвкупност и взе предвид становищата на страните съгласно чл. 305, ал. 3 от НПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Подсъдимият Г.К.Л. е роден на *** ***, българин, български гражданин, живущ ***, със средно образование, не женен, осъждан, безработен с ЕГН **********.

На 05.12.2011г., свидетелят И.И.-служител на фирма „СОТ 161”ЕООД, която охранява хипермаркет „Кауфланд”-филиал, гр.Видин бил на работа за времето от 11.00ч. до 21.00ч.

Около 18.30ч., при обход на магазина свидетелят И. забелязал на пода празна кутия от епилатор марка „Ровента”.Гледайки заедно със свидетелят И.А. записите от камерите за видео наблюдение на магазина, същите забелязали, че в 15.59ч. лице извадило епилатора от кутията и го прибрал в левия си страничен джоб на якето, след което отишло до една от касите и заплатило само шоколад.на следващият ден около 18.00ч. свидетелят А. се обадил по станцията на свидетелят И., че същото лице отново е в магазина.Двамата го спрели на изхода и уведомили управителя на магазина-свидетелят Г.И., а свидетелят И. сигнализирал полицията.Пристигайки на място полицаите установили, че лицето е подсъдимия Г.К.Л..

Видно от разпита на свидетелят И.-***, същият заявява в снетото обяснение, че подсъдимият Л. заявил, че още същата вечер, след като извършил кражбата на епилатора, го продал на непознато нему лице от квартал „Нов път” в гр.Видин за сумата от 30 лева.

Видно от приложеният по делото неприключен фискален бон, стойността на вещта-предмет на кражбата възлиза на сумата от 77.99 лева.

С присъда по НОХдело №165/2007г., в сила от 17.05.2007г. на РС-Видин, подс.Л. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.195, ал.1 от НК, за което му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието.

С присъда по НОХдело №573/2010г., в сила от 21.10.2010г. на РС-Видин, подс.Л. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК, за което му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година и шест месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

Деянието, предмет на настоящето обвинение, подсъдимият Г.Л. е извършил в условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК в срока по чл.30 от НК.

Така изяснената и възприета фактическа обстановка се потвърждава от събрания по делото доказателствен материал, а именно: показанията на свидетелите Г.И., И.И., Д.Й., И.А., И.И., дадени на досъдебното производство и пред съда, фискален бон от 06.12.2011г., на които съдът дава пълна вяра, тъй като кореспондират с писмените доказателства, приложени към делото, а също така и от приложеното по делото свидетелство за съдимост.

Между така събраните доказателства няма противоречия, същите кореспондират помежду си, поради което съдът ги кредитира изцяло.

Видинският районен съд, въз основа на така установените факти, приема следното от правна страна:

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият Г.К.Л. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.196, ал. 1, т.1, във врс.чл.194, ал.1, във врс.чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК.

Установи се по категоричен начин от доказателствения материал по делото, че подсъдимият Г.Л. ***, в условията на опасен рецидив, от търговски обект – хипермаркет „Кауфланд”, находящ се на бул. „Панония” № 41 е отнел чужда движима вещ – 1 брой епилатор, марка „Ровента” на стойност 77.99 лева – собственост на хипермаркет „Кауфланд”, филиал Видин, от владението на МОЛ Г.А.И. – управител на хипермаркета, без негово съгласие, с намерение противозаконна да го присвои.

Непосредствен обект на престъплението са обществените отношения, осигуряващи нормалните условия за упражняване правото на собственост на хипермаркет „Кауфланд”-Видин върху 1 брой епилатор, марка „Ровента” на стойност 77.99 лева.

Подсъдимият Л. е осъществил изпълнителното деяние, като чрез своите действия е отнел чужда движима вещ от владението на другиго.В резултат на тези действия вещта-предмет на престъплението е била отнета от владението на хипермаркет „Кауфланд”-Видин.

При осъществяване на това деяние подсъдимият е действал с пряк умисъл, като е осъзнавал, че отнема чужда движима вещ от владението на другиго, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и пряко е целял този резултат.Прекият умисъл е обективиран в действията на подсъдимия.

Относно наказанието:

При определянето на вида и размера на наказанието съдът прецени обществената опасност на деянието, личната опасност на подсъдимия, оцени и смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства, съгласно изискванията на закона-чл.54 от НК.За престъплението по чл.196, ал.1, т.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода” за срок от две до десет години.Съдът прецени, че по делото липсват смекчаващи наказателната отговорност на подсъдимия Л. обстоятелства, а отегчаващи отговорността му обстоятелства са предишните му осъждания, извън присъдите обуславящи опасен рецидив.С оглед на тези критерий съдът намира, че на подсъдимия Л. следва да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години, което подсъдимия да изтърпи ефективно при първоначален „строг” режим съгласно ЗИН, считано от влизане на присъдата в сила.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: _____________

АНЕЛИЯ РАШЕВА

Версия за печат
Свързани страници