Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1411-2012

П Р О Т О К О Л

гр. Видин,  29.11.2012 г.

 

Видинският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на 29.11.2012 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АНЕЛИЯ РАШЕВА

                                       Съдебни заседатели: 1.

                                                                                 2.                                                                             

 

при участието на секретаря                    Е.Н.     

и прокурора         Г. Герасимова                            сложи за разглеждане

НДОХ №  1411      по описа за  2012 г.                                       докладвано

от   СЪДИЯТА РАШЕВА

              На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

За Районна Прокуратура – Видин се явява прокурор Герасимова.

    Подсъдимият Б.Д.А. лично и с адв. Ванков с пълномощно от днес.

    Свидетелите налице.

    ПРОКУРОРЪТ Герасимова: Да се даде ход на делото.

    ПОДСЪДИМИЯТ А.: Също.

    Адв. Ванков: Също.

              Съдът

                          ОПРЕДЕЛИ:              

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

                ПРОКУРОРЪТ Герасимова: Постигнали сме споразумение с процесуалния представител на подсъдимия, поради което моля делото да не бъде разглеждано по общия ред, а явилите се свидетели да бъдат освободени.

    Адв. Ванков: Съгласен съм.

              С оглед направените изявления между страните Съдът счита, че свидетелите следва да бъдат освободени, за което

                          ОПРЕДЕЛИ:

             ОСВОБОЖДАВА явилите се в днешното съдебно заседание свидетели.

             СНЕМА самоличността на подсъдимия:

   Б.Д.А. роден на *** ***, руско гражданство, със средно специално образование, безработен, осъждан, неженен, ЕГН **********.

   ПОДСЪДИМИЯТ А.: Получил съм в срок препис от обвинителният акт.

              На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.

             ПРОКУРОРЪТ Герасимова: Нямам искания по чл.274 от НПК. Относно хода на съдебното производство заявявам, че със защитата на подсъдимия както и със самия подсъдим сме постигнали съгласие относно вината на същия и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.             

   ПОДСЪДИМИЯТ А.: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

              АДВ. Ванков: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам изразеното изявление от прокуратурата за прекратяване на наказателното производство със споразумение.

                ПРОКУРОРЪТ Герасимова: Със защитата на подсъдимия постигнахме съгласие относно следното:

    ПОДСЪДИМИЯТ Б.Д.А. роден на *** ***, руско гражданство, със средно специално образование, безработен, осъждан, неженен, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 13.07.2012 г. около 01.05 часа в гр. Видин по ул. „Железничарска” срещу магазин „Железария” в посока ул. „Митрополит Кирил” управлява моторно превозно средство-лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф”, с рег. № ВН **** ВТ, собственост на Л.В.А., ЕГН **********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.48 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза-протокол № 79/17.07.2012 г. -престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание същия текст, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „пробация” на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6 от НК, като съвкупност от следните пробационни мерки:

-          задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /три/ години-при периодичност два пъти седмично.

-          задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.

-          безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа ежегодишно за срок от 3 /три/ години.

                ПОДСЪДИМИЯТ А.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                АДВ. Ванков: Смятам, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено от Районния съд. Не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено в смисъла, с който сме постигнали с РП – Видин.

              На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:  

               Днес 29.11.2012 г. между Районна прокуратура – Видин, представлявана от прокурор Г. Герасимова, подсъдимият Б.Д.А. и неговият защитник адвокат Емил Ванков се сключи следното окончателно споразумение:        

   Подсъдимият Б.Д.А. роден на *** ***, руско гражданство, със средно специално образование, безработен, осъждан, неженен, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 13.07.2012 г. около 01.05 часа в гр. Видин по ул. „Железничарска” срещу магазин „Железария” в посока ул. „Митрополит Кирил” управлява моторно превозно средство-лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф”, с рег. № ВН **** ВТ, собственост на Л.В.А., ЕГН **********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.48 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза-протокол № 79/17.07.2012 г. -престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание същия текст, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б.”б” от НК му налага наказание „пробация” на основание чл. 42а, ал. 2, т.1, 2 и 6 от НК, като съвкупност от следните пробационни мерки:

-          задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 3 /три/ години-при периодичност два пъти седмично.

-          задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.

-          безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 /двеста/ часа ежегодишно за срок от 3 /три/ години.

 

 

ПОДСЪДИМ:                                          ПРОКУРОР:

                          /Б.А./                              / Г. Герасимова /

 

ЗАЩИТНИК:

                         /адв. Емил Ванков /

 

               Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК

                            ОПРЕДЕЛИ:

              ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия Б.Д.А. и адвокат – защитника му адв. Ванков.

              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1411/2012 г. по описа на ВРС.

              Определението е окончателно. 

              Протоколът написан в с.з. в 11.10 часа.

   

               РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници