Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1656-2019
П Р О Т О К О Л
гр.В., 3           0.12.2019 г.
В.ският районен съд в публично съдебно заседание на тридесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                  
 
при участието на секретаря П. Йорданова и прокурора Илиян Иванов
сложи за разглеждане НОХД № 1656 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ
На именното повикване в 10:30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – В. се явява прокурор Николов.
Подсъдимият Г.В.В. се явява лично. Представлява се от  АДВ. СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ с пълномощно по досъдебното производство.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Свидетелите: П.В.З., В.Ц.А., Т.М.И. и С.В.О. налице.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да дадете ход на делото.
АДВ.СЛАВЧЕВ: Моля, да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля, да дадете ход на делото.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Г.В.В., роден на ***г., в гр. В., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № 647886700 издадена на от МВР- В. на 30.11.2018г., след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. 
АДВ.СЛАВЧЕВ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. 
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Нямам искания по хода на съдебното следствие.
На основание чл.276, ал.1 от НПК СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО: Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура – В. срещу Г.В.В. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК за това,
че на 15.12.2019г., в гр. В., ж.к. „Б.”, по ул. „Ц.У.”, срещу бл. № 10, с посока на движение към ГПЧЕ „Й.Р.”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „А.”, модел „А4” с рег. № ВН 8101 АК, лична собственост, след употреба на наркотично вещество – тетрахидроканабинол / активен компонент на канабис/, включено в Списък І – „ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния факт от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични към чл. 3 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJM-0041, проба 00065/16.12.2019г. Престъплението е формално. От същото няма пострадали лица или ощетени юридически лица. Не са конституирани граждански ищци и частни обвинители в процеса.
АДВ. СЛАВЧЕВ - Моля, да одобрите споразумение, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно, което подсъдимият Г.В.В., роден на ***г., в гр. В., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 15.12.2019г., в гр. В., ж.к. „Б.”, по ул. „Ц.У.”, срещу бл. № 10, с посока на движение към ГПЧЕ „Й.Р.”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „А.”, модел „А4” с рег. № ВН 8101 АК, лична собственост, след употреба на наркотично вещество – тетрахидроканабинол / активен компонент на канабис/, включено в Списък І – „ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния факт от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични към чл. 3 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJM-0041, проба 00065/16.12.2019г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал.1,т.1 от НК   подсъдимия Г.В.В. със снета по делото самоличност  му налага наказание ”Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 55 ал.3 от НК  не се налага кумулативно предвиденото по – леко наказание, а именно „глоба”.
На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА подсъдимият да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4 от НК приспада времето, през което същият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от датата на отнемане на СУМПС.
ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателство „Drager Drug Test 5000” № 8323157 да се изпрати на ОД на МВР за унищожаване.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/Г.В./                                    /СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ/
ПРОКУРОР:
/ИЛИЯН ИВАНОВ/
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в съдебно заседание  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ:
  ОДОБРЯВА споразумението, с което подсъдимият Г.В.В., роден на ***г., в гр. В., с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 15.12.2019г., в гр. В., ж.к. „Б.”, по ул. „Ц.У.”, срещу бл. № 10, с посока на движение към ГПЧЕ „Й.Р.”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „А.”, модел „А4” с рег. № ВН 8101 АК, лична собственост, след употреба на наркотично вещество – тетрахидроканабинол / активен компонент на канабис/, включено в Списък І – „ Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния факт от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” на Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични към чл. 3 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 5000”, с фабричен № ARJM-0041, проба 00065/16.12.2019г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК във връзка с чл. 55, ал.1,т.1 от НК   подсъдимия Г.В.В. със снета по делото самоличност  му налага наказание ”Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл. 55 ал.3 от НК  не се налага комулативно предвиденото по – леко наказание, а именно „глоба”.
На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА подсъдимият да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4 от НК приспада времето, през което същият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от считано от датата на отнемане на СУМПС.
ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателство „Drager Drug Test 5000” № 8323157 да се изпрати на ОД на МВР за унищожаване.
СЪДЪТ        
                                                     ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1656/ 2019г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10:45часа.
                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:А.Д.
                            СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници