Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 727-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 641
гр. В. 30.12.2019г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
В.ският районен съд  гражданска колегия в публичното
заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди и деветнадесета година  в състав:
  Председател:НИНА НИКОЛОВА
                                                              
при секретаря М.Петкова, като разгледа докладваното от съдията Николова  гр. дело № 727 по описа за 2019 г. , за да се произнесе взе предвид следното :
Искът е с правно основание чл.59, ал.9 СК .
Подадена е искова молба от   К.А.С. ***   срещу  Ю.Р.Г. *** за изменение на постановения режим на лични контакти с децата А.Ю.  Г. и К.Ю. Г. .
Излага се, че бракът между страните е прекратен с развод с влязло в сила решение по гр.д.№ 345/2012г. на ВРС, като упражняването на родителските права върху родените от брака деца са предоставени на майката,  а на бащата е определен режим на лични отношения с бащата. Твърди се, че в края на 2013г ответникът под влияние на алкохол започнал да се държи зле с децата. Не приемал придписаните му от психиатър лекарства, започнал сезонна работа в Ш. през 2013г , като нито по време на пребиваването там, нито след  връщанията в Б. не се интересувал от децата. Децата изпитвали непреодолим ужас от мисълта, че трябва да останат да спят в дома му, предвид постоянното пияно състояние на ответника. На 22.12.2018г. ответникът взел децата, вечерта ищцата позвънила на детето А. , което звучало ужА.о. Ответникът взел телефона и ищцата разбрала, че е употребил доста алкохол. Позвънила на 112.Отишла при ответника, който бил в очевидно нетрезво състояние, полицията извела децата, голямото дете започнало да плаче, малкото си хапело езика и устните, и казало, че след като баща му отказал да ги върне при майката започнала да го боли главата и корема. Сочи се, че през последните 3 години детето К. имало системни проблеми с белия дроб, нуждае се от чест прием на медикаменти и специален режим на хранене и грижи. Ответникът не  желае и няма възможност да обръща специално внимание на здравето му и поставя в риск детето. Иска се изменението на режима на лични контакти, като поне за четири години /до 14.03.2024г/ децата да не преспиват при ответника в края на определените с решение на ВРС седмици, да се преустанови контактът през Коледните и Великденските празници да бъде в рамките 9.00ч-18ч. на първия ден, както и да се преустанови постановения режим през лятото , като децата се срещат с бащата 10 дни ,без преспиване. така и през официалните празници. След тази дата се иска контакт през първи и трети съботен и неделен ден от 9.00ч.на съботния до 18.00ч. на неделния ден,нечетните години за Коледните празници и четните за Великденските празници, от 9.00ч.на първия ден до 18.00ч.на втория с преспиване, и един месец през лятото .
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответника, която в срока по същия текст е подала отговор.
В отговора ответникът оспорва изнесената от ищеца фактическа обстановка. Твърди, че не е настъпило никакво изменение в обстоятелствата, което да налага промяна в  режима на лични отношения. Сочи се, че ищцата прави всичко възможно ,за да осуетява осъществяването на режима на лични контакти, като лъже, че са болни, и настройва децата срещу ответника. Кара децата да лъжат, че са болни или имат да учат и не могат да отидат в събота, а само в неделя. Излага, че децата се отглеждат в неподходящи битови условия, в среда на крясъци, викове, заповедно отношение и стрес, настройване срещу бащата. Когато са с него са спокойни и усмихнати. Излага, че бил подложен на силен стрес от средата , в която живеел преди развода  и агресивното поведение на бащата на ищцата, за което е подавал и молба за защита от домашно насилие. Сочи, че до момента децата не са преспивали при него въпреки постановеното от съда решение за лични отношения.
  Иска да бъде отхвърлен иска.
По делото са събрани писмени и гласни доказателства, изслушано е заключението на съдебно-психологическа и съдебно психиатрична експертиза, отговор на въпроси на ищеца по чл.176 ГПК.
Не се спори между страните  по отношение на фактите за произхода на децата, постановеното решение по  гр.д.№ 345/2012г. на ВРС, с което упражняването на родителските права върху родените от брака деца са предоставени на майката,  а на бащата е определен режим на лични отношения с бащата всеки първи и трети петък от 17.00ч. до неделя в 14.00ч да взима децата А. и К./след навършване на 4 годишна възраст/, както и всяка втора и четвърта сряда или четвъртък от 17.00 ч.до 19.00ч., и 1 месец през лятото, който да не съвпада с редовния платен годишен отпуск на майката, както и пред Коледните и Великденските празници от 10.00ч.на първия ден до 17.00ч. на последния ден, както и на рождения ден на бащата от 10.00ч.до 17.00ч.
Видно от молба от 19.11.2018г. до ДСИ при ВРС, ответникът е поискал принудително изпълнение на режима на лични отношения с децата ,поради липсата на доброволно предаване на децата .Същите обстоятелства са изложени и в жалба от до РУ Полиция В.. Видно от определение от 27.02.2012г на ВРС , и медицинско свидетелство, издадено на ответника от 17.02.2012г. от д-р Венелин Велков,  насилие по молба на ответника е образувано е дело за защита от домашно срещу А. В. С.  №346/2012г. на ВРС, която молба е оттеглена, и производството е прекратено с определение от 05.04.2012г.на ВРС.
Видно от докладна записка относно проверка по преписка №178600-15574/2018г. по описа на РУ В., същата е образувана по молба на ищцата,  с оглед подадения сигнал на 22.12.2018г. , 20.30 ч., че ответникът е употребил алкохол, като общите им деца се намират при него. На място служители от РУ В. са оказали съдействие на ищцата , като ответникът е оказал пълно съдействие, дал е децата на майката , и по никакъв начин не е възпрепятствал органите на МВР. Установено е при проверката, че на въпросната дата децата са били при бащата в изпълнение на решението на РС В., поради което е констатирано , че няма нарушение на разпоредбите на РС В..
С протокол за полицейско предупреждение от 11.01.2019г. ответникът  е предупреден да спазва стриктно решението на ВРС №513/18.10.2012г., да не отправя обиди и закани за саморазправа спрямо ищцата.
Представен е протокол за предписване на лекарства на ответника, заплащани от НЗОК /РЗОК №314/15.08.2002г. за срок от 90 дни, за терапия на паническо разстройство.
Видно от психологически оценки на децата, извършени на 14.05.2019г от психолог в МУ С., детето К.   е със завишена тревожност по отношение на класическите фобии и междуличностни взаимоотношения, неспокоен, притеснен, с повишено двигателно неспокойствие, лесно се разсейва  . От проективните тестове се заключава, че са налични  страхове/характерни за възрастта/,без да има сериозни афективни конфликтни преживявания. Част от описаните характеристики могат да се асоциират с естествения ход на неговото израстване, но наличието на хиперкенетично поведение и тиковата симптоматика, най-вероятно са свързани с неблагоприятните семейни конфликти между родителите, в които детето е попадало , и които са оказали негативно влияние върху емоционалното му съзряване. Препоръчана е психологична подкрепа и поддържане на спокойна и защитена среда на живот и дейност у дома. Детето А. е с повишена тревожност и емоционална лабилност в настроението.Има негативни преживявания, свързани със семейната дисфункция , и това предизвиква у него тъга и безпокойство. Посочено е , че е особено важно детето да бъде предпазвано от агресивни промени в обичайния му ритъм на живот и да се придържа към спокойната и защитена среда , в която живее сега. Извършен е и социален доклад от 14.01.2019г., установено е , че родителите са в конфликт , който оказва влияние н адецата, насочени са към социални услуги в общността за преодоляване на конфликтите и улесняване на връзките между родителите и между децата и родителите.
Видно от етапни епикризи на децата, касае се за често боледуващи деца с инфекции на долните  дихателни пътища бронхити, пневмонии , с атопия.Същото се установява и от представените рецепти и касови бонове за закупени медикаменти.
Детето А. е изслушано в „Синя стая“ в КСУДС –В.., като споделя, че му е „много неприятно ,че мама и тати са разделени , иска всичко това да свърши“, че е „сърдит на на тати, затова, че ги е оставил , и е заминал за Ш.“. Сочи, че иска да вижда баща си , но не иска да спи при него, че баща му по цял ден пие, на рождения му ден баща му също пил, но си изкарали хубаво, баща му не се обажда често, като ходи при него се е случвало само един-два пъти майка му да се обади. От изготвения социален доклад от ОЗД ДСП В. се установява, че основно грижи по отглеждане и възпитание на децата се полагат от ищцата и нейните родители, като към настоящия момент е осигурена стабилна и и сигурна среда за правилното физическо, психическо и емоционално развитие на децата. Осигурени са   потребностите на децата от подслон ,храна и дрехи. Условията, в които се отглеждат децата са подходящи.Жилището на ответника също предлага добри условия за отглеждане на децата.При разговора на социалния работник с децата се сочи, че при при постепенно навлизане в темата за отношенията и чувствата на децата към бащата, малолетните започнали да се споглеждат и разстройват, А. се разплакал. А. споделил, че не искат да преспиват в дома на бащата , тъй като вечер той пие алкохол, става по-груб и започва да фъфли.А. споделил, че не изпитва да страх да спи в къщата на баща си, защото била на улицата. В тази връзка децата са насочени към КСУДС В. и са изготвени доклади, в които е отразено, че екипът ,работещ по случая среща трудности при реализиране на срещи с децата и осъществяване на ефективен консултативен процес.
От заключенията на съдебно психологическите експертизи на децата е видно, че недобрите отношения между родителите влияят много на децата.Нямат негативни чувства към бащата , но не искат да нощуват при него. И при двете деца се наблюдава повишена тревожност.Имат негативни преживявания, свързани с взаимоотношенията между родителите.Честите конфликти между родителите влияят отрицателно върху психиката на децата, особено в този период на емоционално съзряване на двете деца. Децата се чувстват най-добре в жилището на майката. Там се чувстват добре ,всичко им е познато.Между децата и майката има изградена много силна емоционална връзка, въпреки че връзката деца-баща също е съхранена донякъде. С оглед възрастта на децата ,те притежават ограничена донякъде възможност за адаптация.Всяка промяна на обстоятелствата на децата спрямо майката и лицата, които полагат грижи за тях, биха имали негативни последици за развитието им.Като цяло децата са много разтревожени и притеснени. Не се долавя страх към родителите, но когато стане въпрос за бащата  много ги притеснява неговата консумация на алкохол, въпреки че и двете деца отричат да има посегателство върху тях от страна на бащата след прием на алкохол.Вещото лице сочи, че се долавят данни за настройване на децата против баща им най –вече от бабата по майчина линия. Настройването има отрицателен ефект върху психиката и емоционалното им развитие, сочи още вещото лице, като излага, че това са две момчета, които на тази възраст имат нужда от мъж до себе си. Колкото и да са притеснени от тези взаимоотношения, се долавят и положителни неща във взаимоотношенията. Няма омраза към бащата и наличие на синдром на родителско отчуждение.
По делото се разпитани свидетелите Е., С.-В., С. ,П. и Г..
Свидетелят Е. излага, че живее в блока на ищцата. Два пъти е виждал ответника през последната година. Първият път бил дошъл да вземе децата ,бил неадекватен , залитал и направил скандал, според свидетеля бил употребил алкохол.Децата не искали да тръгнат с  него. Не знае как е започнал конфликта, когато дошъл по-късно  видял, че едното  дете плачело.  Втория път било в ранния следобед, видял ответника през м.февруари хората му се смеели, че бил пиян , залитал. Свидетелката С.-В. и С.- майка на ищцата излагат, че са видели ответника пред МОЛ В. във видимо нетрезво състояние, свидетелката С. сочи, че като идвал да вземе децата,  вонял на алкохол не един път, децата споделяли, че се страхуват да спят при баща си. Свидетелят П. излага, че отишъл с ответника като свидетел да вземе децата. Свидетелката С. казала, че са болни и не искат да тръгнат с него. Излязла и ищцата и започнала кавга между тях.Тръгнали си без децата. Оплаквал се, че не му дават децата. Свидетелката Г./майка на ответника/ сочи, че той непрекъснато търси децата, те са сковани като ги вземе, после се отпускат.Пристигат с условие, че ще се приберат рано , и към 17.00ч ищцата започва да звъни и децата се стресират.В събота и неделя ответникът взима децата от сутрин до вечер, обикновено майката ги пуска само в един от дните. Ответникът употребява алкохол, но не го е виждала пиян.
 От заключението на назначената съдебнопсихиатрична експертиза се установява, че към момента на прегледа ответникът е психично здрав, Не са удовлетворени критериите за наличие на алкохолна балест , зависимост ,психопатия. При проверка в картотеката и архива на ПО“МБАЛ“Св.П.“В., не са намерени данни и сведения да е завеждан на диспансерен учет по повод психично страдание, да е консултиран или лекуван по повод психично здравен проблем.Във визирания период 2012г. след развода и до 2019г. вещото лице не намира анамнестични данни и медицински признаци за телесно или душевно заболяване, свързано с прием на алкохол, психопатия, изискващи лечение.Не са доловени характерови девиаци и агресивни поведенчески тенденции, поставящи под съмнение родителски капацитет, които при общуване с децата биха ги поставили в риск. Вещото лице сочи, че наличните в делото данни от свидетелските показания за злоупотреба с алкохол и повлияно от алкохол поведение вещото лице определя като възможни и вероятни, но ги интерпретира не като болестни , а като инцидентни, реактивно-компесационни опити за справяне със стресови ситуации. В съдебно заседание вещото лице допълва, че не поддържа диагнозата на ответника от 2002г. за паническо разстройство със смесено депресивно-тревожнопсихическо разстройство.Освен този документ няма други документи за да се произнесе за заболяването към онзи период.При изследването са използвани три методики от вещото лице, които са оценъчни и долавят тревожност, депресии и стрес по няколко критерии, но нито един от тестовете не е доловил стойности, клинично значими и изискващи лечение към момента на прегледа.Архивът на Психиетрично отделение не се попълва, в него са регистрирани само пациенти с тежки диагнози, които подлежат на стационарно лечение, но дори те не се попълват в момента.Ако ответникът страда от заболяване, изследването щеше да долови признаци, особено с по-големия брой използвани от вещото лице методики, но в случая не е доловен дори стрес .
Свидетелите  М. и И. сочат ,че по Коледа 2018г. били  патрул. Отишли по сигнал  в дома на ответника , той предал децата , не е бил агресивен и не е правил скандали, бил леко пийнал, но нищо не е правил.Децата не били напрегнати, не са плакали и не се оплакали от нещо.Свидетелят И. излага, че ответникът бил предупреден с протокол да спазва съдебното решение, подписал и проверката приключила.
Ищцата по реда на чл.176 ГПК излага, че децата са преспивали при баща си, когато са били в добри отношения.
С оглед изложеното от фактическа страна от страните ,събраните в производството доказателства, Съдът намира следното :  Разпоредбата на чл.59, ал.9 СК предпоставя, че при изменение на обстоятелствата, съдът ,по искане на единия от родителите може да измени постановените по-рано мерки по чл.59 СК ,или да определи нови.
В настоящия случай изложените обстоятелства, обосноваващи искането за промяна на постановените лични отношения ,   са наличието на алкохолна зависимост и психично страдание на бащата. В производството не се събраха доказателства , установяващи твърденията на ищцата. Излага се един случай от свидетелите на ищеца, които показания обаче, следва да се анализират с оглед на възможната заинтересованост на свидетелите , предвид близката  родствена връзка, както и с оглед останалите събрани доказателства. При посещението на служителите на РУ В., същите излагат, че ответникът бил леко пийнал, но не бил агресивен и децата не били уплашени. В случая, вещото лице Н. сочи, че се касае за инцидентни случаи, реактивно-компесационни опити за справяне със стресови ситуации. Следва да се има предвид и изложеното от вещото лице М., който излага, че се долавят опити за манипулиране на децата , най-вече от свидетелката С.. С оглед горното, и предвид категоричното заключение на вещото лице Н., че ответникът няма алкохолна зависимост и децата не са поставени в риск при общуване с бащата, не би могло да се обоснове извод за наличие на злоупотреба с алкохол , респективно влияние върху децата, което да доведе до ограничаване на личните контакти, както е поискано от ищеца.
Не се събраха доказателства , и че ответника страда от психично заболяване. Единственото доказателство е от 2002 г , с което са изписани медикаменти за срок от 90 дни, поради което не би могло да се приеме , че това е ново обстоятелство, възникнало след постановяване на решението, както и че е актуално към момента, предвид заключението на вещото лице Н.. Свидетелските показания също не установяват поведение , което да е агресивно, арогантно , да поставя в риск децата или други хора, още повече, че става въпрос за спорадични случаи в периода 2012г.-2019г, не за постоянно поведение.
Безспорно е от събраните доказателства- свидетелски показания, изслушване на детето,  заключението на вещо лице М., както и писмените доказателства- образувани дела за домашно насилие, жалби до РУ В., сигнали до тел.112,  че отношенията между родителите са влошени, показват невъзможност за справяне с личностни конфликти, което се отразява негативно на психиката и емоциите на децата, и взаимоотношенията с родителите. С оглед събраните доказателства в производството, не може да се направи извод за поведение на бащата , което да е несъвместимо с упражняване на определения режим на лични отношения, изменение на които се иска..
 Следва да се посочи, че съгласно т.I от Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС , с влизането в сила на решението за предоставяне упражняването на родителски права, това упражняване  спрямо децата в бъдеще става само от родител, комуто децата са предоставени за възпитание и отглеждане. Това обаче не лишава другия родител от родителските му права, а задълженията на двамата родители се запазват. Заедно с това и за двамата родители възникват и нови задължения, произтичащи от развода - да спазват коректно поведение един към друг, да не вършат нищо за отчуждение на децата спрямо другия родител и помежду им, да не накърняват своя и на другия родител авторитет, да обезпечават обстановка, която да съдейства за развитието на детето.
         В настоящия случай за благото на децата е изключително важноте да могат да живееят в хармонични отношения с двамата родители и да не се разкъсват от принудата за единствена принадлежност и страх да не загубят  и другия родител .  По отношение на двамата родители са налице обстоятелствата, визирани в Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС , които съдът преценява ,при решаване на въпросите  свързани с упражняване на родителските права, лични отношения , включващи необходимостта от правилно отглеждане и възпитание на децата.При анализирането на обстоятелствата, касаещи интереса на децата, съдът намира, че  запазване на режима на лични отношения следва и от заключението на вещото лице Митов,  че, всяка промяна в обстоятелствата, касаеща децата и лицата, които са полагали грижи за тях биха имали негативни последици за развитието им. Ограничаването на личните отношения би задълбочило отдалечаването на децата от баща им, което според вещото лице Митов има отрицателен ефект върху психиката и емоционалното им развитие, тъй като децата като момчета на тази възраст , имат нужда от мъж до себе си.
Запазването на режима на лични отношения следва с оглед  запазвне на възможността за трансформиране на нарушената връзка в нормално функционираща такава, и създаване на комфортна и хармонична емоционална и психологическа среда за децата , в която и двамата родители да имат активна роля в живота им, както  повелява чл.18 от Конвенцията за правата на детето, въвеждащ принципа ,че двамата родители носят обща отговорност за отглеждането и развитието на непълнолетното /зависимо/ , дете. В конвенцията липсва разграничение на хипотезите дзали родителите са в брак , във фактическо съжителство, или е постановен развод, респ. не съжителстват съвместно.
Горното не означава обаче, че при промяна в обстоятелствата, при задълбочаващи се прояви на родителско отчуждение и невъзможност за възстановяване на нормално функционираща връзка родител-дете не би могло да се иска и промяна в режима на лични отношения или упражняване на родителските права, съгласно приетото в Постановление № 1 от 12.XI.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС.
С оглед горното , Съдът намира,че не е налице промяна в обстоятелствата, която да обосновава промяна в постановения режим на лични контакти.
Разноските  в производството следва да се понесат от ищеца,  с оглед изхода на делото. Разноски  се дължат в размер   400.00 лева адвокатско възнаграждение, внесено в брой , съгласно приложен  договор за правна защита и съдействие. 
            Воден от горните съображения, Съдът
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ предявените от К.А.С., ЕГН:**********с адрес ***   срещу  Ю.Р.Г., ЕГН: ********** и адрес *** искове за изменение на постановения режим на лични контакти с децата А.Ю.  Г. и К.Ю. Г..
ОСЪЖДА К.А.С., ЕГН:********** с адрес ***   да заплати на  Ю.Р.Г., ЕГН: ********** и адрес *** разноски по делото в размер на   400.00 лева- адвокатско възнаграждение.  
            Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението на страните пред ВОС.
                                                                                                                       Районен съдия: Н.Н.
Версия за печат
Свързани страници