Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1108-2019
                                          Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                      
                                                    гр.В., 30.12.2019г.
                                                      в името на народа
В.СКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   СЕДМИ   НОЕМВРИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ДЕВЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В   СЪСТАВ:        
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.  П.
                                         СЕДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:    
                                                                           ЧЛЕНОВЕ:     
ПРИ   СЕКРЕТАРЯ:   М.В.,     И   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                         КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК:   П.  А.Н.Д.№ 1108   ПО   ОПИСА   ЗА   2019 ГОД.,   И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:  
            Административно-наказателното производство е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.
            Делото е образувано по жалба, подадена от Т.С.И. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 19-0953-000825 от 15.07.2019г. на Началник Сектор ПП към ОДМВР - В., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 220лв./двеста и двадесет лева/ на основание чл.179, ал.5 и чл.183, ал.4, т.7, пр.1 и ал.5, т.1 и чл.185 от ЗДП, за извършено от него административно нарушение по чл.6, т.1 и чл.100, ал.3 и чл.137-А, ал.1 е чл.139, ал.2, т.3 от ЗДП.
            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание моли да бъде отменено наказателното постановление, като незаконосъобразно и необосновано и да бъде уважена жалбата му като основателна.  
            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, със съпроводителното си писмо моли да бъде оставена жалбата без уважение, като неоснователна и потвърдено наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:
            На 06.06.2019г. около 13,05ч. в гр.В., жалбоподателят И., като водач на МПС е управлявал лек автомобил „Дачия Сандеро“ с рег.№ ВН-5372-АВ по ул.“Б.“ на кръстовището с бул.“П.“. Преминал е на неразрешаващ червен сигнал на светофарната уредба в посока към „К.“. Спрян е от контролните органи на полицията срещу „Автоаларми“ При извършената полицейска проверка е констатирано, че лицето не е поставило обезопасителен колан, с който автомобила е бил оборудван. Няма залепен валиден стикер на предното панорамно стъкло за сключена задължителна застраховка „ГО“. Пожарогасителят на автомобила е бил без залепен валиден стикер за техническата му изправност. 
Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените и гласни доказателства: цялостната административно-наказателна преписка, акта за установяване на административно нарушение, справка за нарушител/водач, докладна записка, писмени сведения, показанията на актосъставителя свидетелят В., между които няма противоречия, допълват се и си кореспондират помежду си относно това, което се приема от съда като безспорно установено и категорично доказано, за което се кредитират от В.ския районен съд.
            От така установеното от обективна страна съдът прави извода, че жалбоподателят И. е осъществил състава на твърдяното административно нарушение по чл.6, т.1 и чл.100, ал.3 и чл.137-А, ал.1 е чл.139, ал.2, т.3 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна. Той е управлявал МПС несъобразявайки поведението си със светлинните сигнали, не използва обезопасителен колан с който превозното средство е оборудвано, не е залепил в долния ляв ъгъл на предното панорамно стъкло валиден стикер за сключена задължителна застраховка „ГОА“, ППС е без пожарогасител. Той следва да понесе предвиденото административно наказание по чл.179, ал.5 и чл.183, ал.4, т.7, пр.1 и ал.5, т.1 и чл.185 от ЗДП. Административно-наказващият орган правилно е определил и наложил административните наказана по вид и размер, предвидени от Закона, а именно в минималния такъв. Не се разкрива висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца. Не са настъпили съществени увреждания за обществените отношения или за конкретни лица. 
            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано.
            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът
                                               Р     Е     Ш     И   :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0953-000825 от 15.07.2019г. на Началник Сектор ПП към ОД МВР-В., с което на Т.С.И. *** с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 220лв./двеста и двадесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано пред АС-В. в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните.
            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници