Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 1524-2019
          МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ № 464/10.12.2018г. ПО НАХД №  1524/2019 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – В.
  Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – В. за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против обвиняемия обвиняемият Д.Ц.Д., с ЕГН **********, роден на *** в гр. В., с адрес: ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер, разведен, реабилитиран , в това, че на 09.01.2019г. в с. И., обл. В., в частен имот, находящ се на ул. „В.Л.” № 12 чрез нанасяне на удари с дървена точилка и метална щанга причинил на И.А.Д. от с. И., обл. В. и живуща на същия адрес средна телесна повреда, изразяваща се в счупване лакътна кост на дясна ръка, което довело до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник за период от 2-3 месеца при липса на усложнения и нормален оздравителен процес, като телесната повреда е причинена в състояние на силно раздразнение, придизвикано от пострадалата с тежка обида – престъпление по чл. 132, ал.1, т.2 във вр. с чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
                 За Районна прокуратура-В., редовно призовани, представител н се явява и  заема становище да се уважи постановлението на РП-В..
       Процесуалният представител на обвиняемия заема становище в с.з. да се наложи наказание в минимален размер.
След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:
Пострадалата Д. Д. имала сключен граждански брак с обв. Д.Д.. Същия бил прекратен по „взаимно съгласие" С Решение №568 от 06.10.2016г. по гр.дело №2082/2016г. по описа на ВРС, но двамата продължили да обитават един имот, находящ се в с. И., обл. В., ул. „В.Л." № 12. Както преди развода, така и след това, отношенията им не били добри, имали чести пререкания, дори физическа саморазправа, затова обитавали две отделни жилищни постройки, но ползвали заедно и общи помещения като баня, тоалетна, кухня и пр. На 09.01.2019 г. обв. Д. бил в обитаваната от него стая, находяща се в ползваното жилище на горепосочения адрес, когато чул как за пореден път бившата му съпруга отправя обиди и ругатни спрямо живуща в съседство жена - св. Т. П., с която имали отявлен конфликт. Д. обиждала и „кълняла" П., като свидетел на тези и действия според Д. били техните съседи. Докато Д. отправяла обиди към П., тя извикала „И довечера да не забравиш да дойдеш.Ебача ти е тук!" /имайки предвид обв.Д., когото обвинявала, че има връзка с П./. Тъй като отправените обвинения за интимна връзка между Д. и П. не били верни и поради използвания груб език от страна на Д., Д. се почувствал силно обиден и засегнат от думите и, това предизвикало у него силно раздразнение, при което, той излязъл на двора носейки в ръката си дървена точилка. Когато приближил пострадалата, Д. започнал да й нанася удари с точилката, които попадали по крайниците и тялото. След това взел с другата си ръка желязо и с него също нанесъл удари по пострадалата. Св. Д. паднала на стълбите пред нейното жилище и претъркулвайки се успяла да избегне ударите и тогава Д. престанал с агресията си. Вследствие на нанесените по тялото и крайниците й удари, пострадалата Д. изпитвала силни болки, но успяла да шофира колата си и стигнала от с. И. до гр. В., като отишла при брат си - св. В. В.. Последният свидетелства, че при пристигането й при него била окървавена и обяснила, че е бита от бившия й съпруг. После двамата отишли до ЦСМП - В. и след извършени прегледи се установило, че в следствие на нанесеният й побой, Д. има счупване на горен крайник, охлузвания и хематоми. За инцидента тя подала жалба в РУ - В. и приложила медицински документи. Била извършена полицейска проверка и след изпращането й в РП -В. с постановление от 25.01.2019 г. било образувано настоящето производство.
В хода на разследването са проведени разпитите на св. В., св. Татяна Кръстева и на пострадалата Д..
От заключението на изготвената съдебно медицинска експертиза № 166/2019г. се установява, че на Д. Д. е причинено счупване на лакътна кост на дясна ръка, което довело до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник за период от 2-3 месеца при липса на усложнения и нормален оздравителен процес, което се явява средна телесна повреда по см. на чл.129, ал.2 във вр. С ал.1 отНК.
На 09.05.2019 г. обв. Д. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК. При проведения разпит, обв. Д. не се е признал за виновен, но е дал обяснения. Последните кореспондират със свидетелските показания относно времето и мястото на инцидента, начина на извършването, като обв. Д. заявява, че е действал в състояние на силно раздразнение. Последното се обуславяло с направена реплика от страна на бившата му съпруга към св. Т. П., на висок глас, пред слушащи други хора от съседните домове с която ги определяла като любовници. Това обстоятелство според обв. Д. не отговаряло на истината, предизвикало у него раздразнение, тъй като той е човек на години, ползвал се с добро име и именно тази реплика приел като обида и тя отключила в него проявената в последствие агресия.
Предвид заявеното от Д. на същия е назначена комплексна психолого - психиатрична експертиза за установяване наличието или липсата на силно раздразнение при извършеното от обвиняемия деяние. Видно от заключението по експертизата, обв. Д. е извършил деянието на 09.01.2019 г. в състояние на вменяемост, но е бил силно раздразнен от поведението на пострадалата Д..
Заключението на експертизата и наличните данни за наличие на силно раздразнение у обвиняемия Д. обуславя нова правна квалификация - по чл. 132 от НК и именно за това деяние, с предявено на 28.10.2019 г. постановление, обв. Д. е привлечен към наказателна отговорност. При проведения му разпит същият е заявил, че поддържа казаното от него при предходния разпит, проведен в това процесуално качество й изрично е заявил, че не желае запознаване с материалите от разследването, както и че се е консултирал с адвокат, който ще включи за негово защита на последващ етап от наказателното производство.
Между посочените гласни и писмени доказателства няма противоречие, поради което Съдът ги кредитира.
          Обвиняемият   се признава за виновен, съжалява за стореното и се разкайва, съдейства на разследването, което следва да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство.   Извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него се доказва от показанията на свидетелите , които са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, поради което Съдът ги кредитира. От посочените гласни доказателства, се налага изводът относно извършеното деяние и авторството му. Всички установени по делото релевантни факти относно времето, начина и механизма на извършеното престъпно посегателство, по безспорен начин налагат извода, че именно обвиняемият е автор на престъплението, което е предмет на обвинителния акт.
           При това положение съдът счита, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на на чл.132, ал.1, т.2, във вр. с чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК /като по-благоприятна за дееца/ във вр. с чл.2, ал.2 от НК. Видно от приложената справка за съдимост обвиняемият не е осъждан,
           От субективна страна обвиняемият е съзнавал противообществения характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните последици и е  искал настъпването им. Деянието е извършено с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, който извод се налага от конкретното поведение на обвиняемия.
          От обективна страна обвиняемият Д.Ц.Д. с ЕГН:**********, българин, български гражданин, средно образование, разведен, пенсионер, реабилитиран, с постоянен адрес *** е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.132, ал.1, т.2, във вр. с чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК /като по-благоприятна за дееца/ във вр. с чл.2, ал.2 от НК, като:
На 09.01.2019г. в с.И., обл. В., в частен имот, находящ се на ул. „В.Л." № 12 чрез нанасяне на удари с дървена точилка и метална щанга причинил на И.А.Д. от с.И., обл. В. и живуща на същия адрес средна телесна повреда, изразяваща се в счупване лакътна кост на дясна ръка, което довело до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник за период от 2-3 месеца при липса на усложнения и нормален оздравителен процес, като телесната повреда е причинена в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалата с тежка обида .
За посоченото престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода" до 1 /една/ година".
Видно от изготвената справка за съдимост обвиняемият е бил осъждан за престъпление от общ характер, но е реабилитиран. Същият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК.
От престъплението не са причинени имуществени вреди.
Не са налице основанията на чл.78а, ал.7 от НК, които изключват приложението на чл.78а, ал.1 от НК.
Причина за извършеното деяние е ниската правна култура на подсъдимия.
Съдът, съобразявайки горното и разпоредбата на чл. 78а от НК, приема, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще се постигнат, като следва да се признае обвиняемия Д.Ц.Д., с ЕГН **********, роден на *** в гр. В., с адрес: ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, пенсионер, разведен, реабилитиран за ВИНОВЕН в това, че на 09.01.2019г. в с. И., обл. В., в частен имот, находящ се на ул. „В.Л.” № 12 чрез нанасяне на удари с дървена точилка и метална щанга причинил на И.А.Д. от с. И., обл. В. и живуща на същия адрес средна телесна повреда, изразяваща се в счупване лакътна кост на дясна ръка, което довело до трайно затруднение на движенията на горен десен крайник за период от 2-3 месеца при липса на усложнения и нормален оздравителен процес, като телесната повреда е причинена в състояние на силно раздразнение, придизвикано от пострадалата с тежка обида – престъпление по чл. 132, ал.1, т.2 във вр. с чл. 129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК  следва да му се наложи административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000.00/хиляда/ лева.
Следва да се осъди обвиняемия Д.Ц.Д. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 638.40лв. разноски по делото.
       Водим от горното, съдът постанови решението си.
 
  
                                                             
                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
А.Д.
Версия за печат
Свързани страници