Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1385-2019
     П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                            гр.Видин, 10 декември 2019 г.
Видинският районен съд ……………................ в публично съдебно заседание на 10.12.2019 г. в състав:
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                                                   Съд.заседатели: 1. …………….
                                                                                                     2. ……………..
при участието на секретаря  П. Въткова
и прокурора                       Р. Маркова                  сложи за разглеждане НОХД № 1385 по описа за 2019 г. докладвано от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
На именното повикване в 10.30 часа се явиха:
За РП – Видин се явява прокурор Маркова.
Подсъдимият Е.П.П. уведомен от предходно съдебно заседание, се явява в залата и с адв. С. Иванова с пълномощно от днес.
СВИДЕТЕЛИТЕ:
Р.И.Ц. редовно призован, налице.
В.В. Маринов редовно призован, не се явява.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.Н.Д. не се явява.
                ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
                ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
    АДВ. ИВАНОВА: Моля да се даде ход на делото.               
                ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да се даде ход на делото.         
                Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Е.П.П., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, машинен оператор в „Олимекс" - с.Покрайна, осъждан, ЕГН: **********.
  Самоличността се сне от л.к. №  645647136 / 19.03.2015  г. изд. от МВР – Видин.   
   ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от три дни.          
    ДОПУСКА И СНЕМА самоличността на свидетеля.
              Р.И.Ц.: 45 г., б.р.               
             На свидетеля се напомни отговорността по чл.290 от НК и същия обеща да говорят истината, след което се изведе от залата.
            
   На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
    ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.      
    АДВ. ИВАНОВА : Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение с РП Видин, което ще изложим пред Вас и моля да го одобрите в следния смисъл: Подзащитният ми се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, а именно в това, че на 14.10.2019г. в с.Покрайна, обл.Видин, по ул."Първа" пред дом № 32, с посока на движение от „Олимекс" към центъра на селото, при управление на лек автомобил, марка „Ауди", модел „А6" с номер на рама WAUZZZ4BZXN121165 си служил с 2 /два/ броя регистрационни табели с регистрационен номер ВН 7367 ВР, издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен АХ" с номер на рама VF7ZADG0003DG5961, лична собственост - престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „Пробация ” включваща следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 6 месеца.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
  и
 На 14.10.2019г. в с.Покрайна, обл.Видин, по ул."Първа" пред дом № 32 с посока на движение от „Олимекс" към центъра на селото, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди", модел „А 6", с номер на рама WAUZZZ4BZXN121165, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл. 345, ал.2, във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „Пробация ” включваща следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 6 месеца.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
     На основание чл. 23, ал. 1 НК ви моля да определите едно общо най-тежко наказание измежду така наложените, а именно „Пробация ” включваща следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 6 месеца.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
                АДВ. ИВАНОВА: Подзащитният ми е съгласен да заплати направените разноски по делото както следва: сумата в размер на 41,61 лева в полза на ОД МВР Видин, изразходвана за техническа експертиза.
   ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам изцяло изложеното от моят адвокат. Съгласен съм с така предложеното споразумение, признавам се за виновен по обвинението и заявявам категорично, че доброволно ще подпиша предложеното за одобрение от Вас споразумение.
                ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с изложеното от защитника на подсъдимия. Моля Ви да одобрите така предложеното споразумение като непротиворечащ на закона и морала.
   
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                           ЗАЩИТНИК:
             /Е. П./                                                    /адв.С.ИВАНОВА/
                                               ПРОКУРОР:
                                                    /Р. МАРКОВА/
Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384 във връзка с чл.382, ал.7 НПК
СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимия Е.П.П., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, машинен оператор в „Олимекс" - с.Покрайна, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 14.10.2019г. в с.Покрайна, обл.Видин, по ул."Първа" пред дом № 32, с посока на движение от „Олимекс" към центъра на селото, при управление на лек автомобил, марка „Ауди", модел „А6" с номер на рама WAUZZZ4BZXN121165 си служил с 2 /два/ броя регистрационни табели с регистрационен номер ВН 7367 ВР, издадени за друго моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ситроен АХ" с номер на рама VF7ZADG0003DG5961, лична собственост - престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК Съдът му налага  наказание „Пробация ” включваща следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 6 месеца.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
  и
 На 14.10.2019г. в с.Покрайна, обл.Видин, по ул."Първа" пред дом № 32 с посока на движение от „Олимекс" към центъра на селото, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Ауди", модел „А 6", с номер на рама WAUZZZ4BZXN121165, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № 1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл. 345, ал.2, във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 36 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК Съдът му налага наказание „Пробация ” включваща следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 6 месеца.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
На основание чл. 23, ал. 1 НК Съдът определя едно общо най-тежко наказание измежду така наложените, а именно „Пробация ” включваща следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 6 месеца.
Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.
            На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” НК  Съдът ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението:  2 бр. регистрационни табели с № ВН 7367 ВР.
             Съдът осъжда подсъдимият Е.П.П. със снета по делото самоличност да заплати и направените разноски по делото, а именно: сумата в размер на 41,61 лева в полза на ОД МВР Видин, изразходвана за техническа експертиза.        
Съдът
                                            ОПРЕДЕЛИ:
              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1385/2019г. по описа на Районен съд – Видин.
    Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.     
              Протоколът е написан в съд.заседание в 10,37 часа. 
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                               СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници