Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по ЧНД № 1518-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 468
гр. Видин 11.12.2019 г.
В  ИМЕТО НА НАРОДА
Видински районен съд наказателна колегия в публичното заседание на единадесети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                           Председател: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                                                  Съдебни заседатели: ………...
                                                                        Членове:……...……………
при секретаря В. У. и в присъствието на прокурора ... като разгледа докладваното от съдията Станкова ЧНД  № 1518 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
................................................................................................................
Водим от горното и на основание чл.162 от Закона за здравето , Съдът:
Р  Е  Ш  И :
НАСТАНЯВА лицето Д.С.Б., с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** на задължително стационарно лечение в ДПБ –Гара Карлуково за срок от 3 (три) месеца.
Налице е липса на способност за изразяване на информирано съгласие на лицето Д.С.Б..
НАЗНАЧАВА В.Й.И. - Експерт „Здравеопазване и образование” към Община Луковит, която да изразява информирано съгласие за лечението.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Видин в седмодневен срок от днес.
                  
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници