Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 1184-2019
ПРИСЪДА
№  446
гр.Видин, 28.11.2019 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия на двадесет и осми ноември две хиляди и деветнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1. Д.К.
                                                                                      2. В.И.
при секретаря: В. У. и с участието на прокурора Илияна Целова разгледа докладваното от СЪДИЯ СТАНКОВА НОХД № 1184 по описа за 2019 г. и въз основа на данните по делото и закона
ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.А., с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен за ВИНОВЕН в това, че за времето от 19.45 ч. до 20.10 ч. на 15.12.2018 г. в град Видин, от таксиметров автомобил с номер 66 на фирма „ОК Трансеволюшън” - Видин, находящ се в района на кръстовището на ул. „Цар Симеон Велики” и ул. „Разлог”, в условията на опасен рецидив отнел чужда движима вещ – паричната сума от 25 лева в монети с номинал от 0,50 лева, 1 лев и 2 лева, от владението на И.А.А.,*** - водач на таксиметровия автомобил, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои – престъпление по чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29. ал.1, буква „а" и буква „б" от НК, за което и на основание чл.196, ал.1, т.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29. ал.1, буква „а" и буква „б", във вр. с чл.58а, ал.4, във вр.с чл.55, ал.1, т.1 и чл.36 от НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.А.А., с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен за ВИНОВЕН в това, че за времето от 19.45 ч. до 20.10 ч. на 15.12.2018 г. в град Видин, в таксиметров автомобил с номер 66 на фирма „ОК Трансеволюшън” - Видин, находящ се в района на кръстовището на ул. „Цар Симеон Велики” и ул. „Разлог”, причинил на И.А.А. *** - водач на таксиметровия автомобил, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на трети горен зъб вляво, довело до трайно затруднение на храненето - акта на отхапване и на говоренето – престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, за което и на основание чл.129, ал.2, във вр. с ал.1, във вр.с чл.58а, ал.4, във вр.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК го ОСЪЖДА на наказание „ПРОБАЦИЯ” като съвкупност от следните пробационни мерки:
1.Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години.
2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години.
На основание чл.23, ал.1 от НК определя на подсъдимия С.А.А., със снета по делото самоличност едно общо наказание – най-тежкото измежду наложените с настоящата присъда, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален „СТРОГ” режим.
На основание чл. 59, ал.1 и ал.2 от НК ПРИСПАДА  времето, през което спрямо подсъдимия  е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража” или друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързано с престъплението.
ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А., със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 394.09 (триста деветдесет и четири лева и девет стотинки) лева, представляваща разноски за вещи лица по досъдебното производство.
ОСЪЖДА подсъдимия С.А.А., със снета по делото самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща разноски за вещо лице по съдебното производство.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Видински окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                              1.
СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                              2.
Версия за печат
Свързани страници