Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1542-2019
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   
 
Видинският районен съд, пети граждански състав, в закрито заседание на втори декември, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                     
Председател:  Тодор Попиванов                                                                         
като разгледа гр.Дело № 1542 по описа за 2019 г. на ВРС докладвано от съдия ПОПИВАНОВ, и за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:
Производството е по чл.232 от ГПК.
Постъпила е писмена молба от ищеца „КНС – Кериер Нетуърк Сълюшън” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, ул. „Резбарска“ № 5, с която заявява, че не поддържа молбата си срещу ответника Н.В.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, тъй като му е превел исковата сума по банков път и моли да се прекрати производството по делото.
Съдът, като разгледа постъпилата молба, намира същата за допустима, като подадена до края на първото по делото съдебно заседание и основателна, тъй като право на страната – ищец - е да оттегли предявения от него иск до този момент без съгласието на ответната страна.
Разноски на страните не следва да се пресъждат, тъй като страните не са правили искане в тази насока.
Мотивиран от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И: 
ДОПУСКА ОТТЕГЛЯНЕ на предявения от ищеца „КНС – Кериер Нетуърк Сълюшън” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, ул. „Резбарска“ № 5, иск с правно основание чл.55 от ЗЗД за заплащане на недължимо получена от ответника Н.В.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, сума в размер на 16 158.32 лева, ведно със законната лихва върху главницата.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.Дело № 1542 по описа за 2019г. на ВРС.
 
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ОС - Видин в едноседмичен срок от връчването му на страните.
                                              
                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници