Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1531-2019
П Р О Т О К О Л
гр.В., 29.11.2019 г.
В.ският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ          
             
при участието на секретаря П. Йорданова и прокурора З. И.
сложи за разглеждане НОХД № 1531 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ ДЕЧЕВ
На именното повикване в 11:00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – В. се явява прокурор И..
Подсъдимият Ц.С.И. се явява лично и с адв. И.И. с пълномощно по досъдебното производство.
Свидетелите: Б.М.И., Й.Д.Й., В.В.М. и К.Р.С. налице.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да дадете ход на делото.
АДВ. ИВАНОВ: Моля, да дадете ход на делото.
ПОДСЪДИМИЯТ: Моля, да дадете ход на делото.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимия:
Ц.С.И., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. В., българско гражданство, българин, неженен, със средно образование, трудово ангажиран, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, неосъждан.
Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № 648194142 издадена на 03.04.2019 от МВР-С., след което се върна на същия.
ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт.
На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. 
АДВ. ИВАНОВ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. 
ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Нямам искания по хода на съдебното следствие.
На основание чл.276, ал.1 от НПК СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.
СЪДЪТ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО: Делото е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура – В. срещу Ц.С.И. за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК за това, че
На 17.11.2019г. в 00.05часа, в гр. В., по ул. „Е.Й.. І”, с посока на движение от бензиностанция „КДМ” към бул. „П.”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ф.”, модел „М.”/английска регистрация, с рег. № PL08LPE, собственост на С.Т.С. от гр. В., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен номер ARВВ-0014, проба № 01022 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.
Престъплението е формално. От същото няма пострадали лица или ощетени юридически лица. Не са конституирани граждански ищци и частни обвинители в процеса.
АДВ. ИВАНОВ - Моля, да одобрите споразумение, което предлагаме на Прокуратурата, съгласно, което подсъдимият Ц.С.И., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. В., българско гражданство, българин, неженен, със средно образование, трудово ангажиран, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 17.11.2019г. в 00.05часа, в гр. В., по ул. „Е.Й.. І”, с посока на движение от бензиностанция „КДМ” към бул. „П.”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ф.”, модел „М.”/английска регистрация, с рег. № PL08LPE, собственост на С.Т.С. от гр. В., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен номер ARВВ-0014, проба № 01022 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК подсъдимият Ц.С.И. със снета по делото самоличност се съгласява на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК да му бъде наложено НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66 ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, считано от влизането на споразумението в сила  на основание чл. 55 ал.3 от НК не му налага предвиденото наказание „ глоба”.
На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА подсъдимият да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4 от НК приспада времето, през което същият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от 17.11.2019г.
ПРОКУРОРЪТ: Моля, да приемете и одобрите постигнатото споразумението. Същото не противоречи на Закона и Морала.
                 С П О Р А З У М Е Л И   СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
/Ц.И./                         /И.И./
                                               ПРОКУРОР:
                                      /З. И./
СЪДЪТ след като се запозна с представеното в съдебно заседание  споразумение намира, че са налице предпоставките за неговото одобряване. В тази връзка, СЪДЪТ отчете че деянието не спада сред уредените от разпоредбата на чл.381 ал.2 от НПК, че споразумението има изискуемото от Закона съдържание, което не противоречи на Закона и Морала, поради което и на основание чл.384, вр.чл.382, ал.7 и чл.24, ал.3 от НПК, СЪДЪТ
                                     ОПРЕДЕЛИ:
  ОДОБРЯВА споразумението, с което подсъдимият Ц.С.И., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. В., българско гражданство, българин, неженен, със средно образование, трудово ангажиран, с постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 17.11.2019г. в 00.05часа, в гр. В., по ул. „Е.Й.. І”, с посока на движение от бензиностанция „КДМ” към бул. „П.”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Ф.”, модел „М.”/английска регистрация, с рег. № PL08LPE, собственост на С.Т.С. от гр. В., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен номер ARВВ-0014, проба № 01022 – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК подсъдимият Ц.С.И. със снета по делото самоличност се съгласява на осн. чл. 343б, ал.1 от НК и във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК да му бъде наложено НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ТРИ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на осн. чл. 66 ал.1 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизането на споразумението в сила  на основание чл. 55 ал.3 от НК не му налага предвиденото наказание „ глоба”.
На основание чл. 343г от НК ЛИШАВА подсъдимият да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на осн. чл. 59, ал.4 от НК приспада времето, през което същият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред, считано от 17.11.2019г.
СЪДЪТ                                                                                                   
                                                     ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1531/ 2019г. по описа на ВРС. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
Протоколът написан в съдебно заседание в 11:19часа.
                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: А.Д.
                            СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници