Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2919-2019
Р Е Ш Е Н И Е  № 597
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 29.11.2019 г.
Видинският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                    Председател:   Даниел    Димитров       при секретаря Оля Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 2919 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.50 от СК.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Водим от горното, Съдът
                                    Р Е       Ш           И:
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданският брак между З.Г.И. ***, ЕГН ********** и И.Ц.И. ***, ЕГН **********, сключен с акт за гр. брак N 447/27.11.1994 г. на Кметство-Видин.
УТВЪРЖДАВА постигнатото от страните споразумение, като:
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Ж. И. Ц., ЕГН ********** на майката З.Г.И., ЕГН **********, като бащата И.Ц.И., ЕГН ********** ще има право да го вижда и взима при себе си всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца от 10:00 часа на съботния ден до 17:30 часа на неделния ден, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, след което ще й го връща.
ОСЪЖДА И.Ц.И., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на детето Ж. И. Ц., ЕГН ********** издръжка в размер на по 130.00 лв. месечно, чрез неговата майка и законен представител З.Г.И., считано от 01.10.2019 г. до настъпване на основание за изменението, прекратяването или отпадането й.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Бойница, обл. Видин на И.Ц.И..
 
ОСЪЖДА И.Ц.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин държавна такса върху издръжката по споразумението в размер на 93.60 лв., както и 5.00 /пет/ лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА З.Г.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин окончателна държавна такса в размер на 40.00 лева, както и 5.00 /пет/ лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
   След влизане на настоящето решение в сила, жената ще носи предбрачното си фамилно име Л..
   Страните са заявили, че нямат претенции за издръжка един към друг, а придобитото недвижимо и движимо имущество през време на брака се запазва в дялова съсобственост.
   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
                                  
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници