Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1215-2019
                                         Р Е Ш Е Н И Е № 596
                                       В ИМЕТО НА НАРОДА
                                        гр. Видин, 29.11.2019 г.
           Видинският районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на тридесет и първи октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                Председател:Даниел Димитров
                                                                           Съдебни заседатели:
                                                                           Членове:
при секретаря Оля П. и в присъствието на прокурора ................................. като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 1215 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 49, ал. 1 от СК.
          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  Водим от горните съображения Съдът
                                       Р        Е                 Ш      И :
ПРЕКРАТЯВА с развод гражданския брак между П.Н.П. ***, ЕГН ********** и П.И. ***, ЕГН **********, сключен с акт за гр. брак № 356/30.08.1992 г. на Кметство-Видин, поради дълбокото му и непоправимо разстройство без да се произнася по въпроса за вината.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете- Н. П.П., ЕГН ********** на бащата П.Н.П., ЕГН **********, като майката П.И.П., ЕГН ********** ще има право да вижда и взима при себе детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 09.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище,находящо се гр. Видин, ул. „Теодосий Търновски“ № 28, на П.И.П., ЕГН **********.
ОСЪЖДА П.И.П., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на детето си Н. П.П., ЕГН **********, чрез нейният баща и законен представител П.Н.П., ЕГН **********, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 150.00 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба-08.05.2019 г. до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за даването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
    ОСЪЖДА П.И. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин окончателна държавна такса в размер на 20.00 лв., както и държавна такса върху размера на присъдената издръжка в размер от 216.00 лв., както и 5.00 /пет/ лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
    ОСЪЖДА П.Н.П. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-Видин окончателна държавна такса в размер на 20.00 лв., както и 5.00 /пет/ лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.          
               След влизане в сила на решението за прекратяване на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име П.. 
     Решението може да бъде обжалвано пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници