Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (76)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (157)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1126-2019
Р Е Ш Е Н И Е   №372
гр. Видин, 14.11.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
             Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на петнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: Даниел Цветков
при секретаря П.Въткова, като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело №1126 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.
Делото е образувано по подадена в срок жалба от В.К.Ф. ***, против  Наказателно постановление №19-0953-000181/22.02.2019г. на Началника на група при сектор ПП към ОД МВР-Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание- „глоба“ в  размер на 200 лв. на основание чл. 179, ал.2 от ЗДвП, за извършено нарушение на  чл.20, ал.2 от ЗДвП.
 В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, тъй като не е открит на посочения от него адрес. Твърди в жалбата си, че НП било издадено при нарушение на процесуалните правила и следва да бъде отменено. Конкретни доводи не се навеждат в тази насока.
От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното:
На 02.02.2019г. около 02.30 ч. на път втори клас № ІІ-12 в общ. Видин, при управлението на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, с рег. № ВН 0698 АА лична собственост,  като на около 500м след с. Гъмзово в посока на управление гр.Видин не избрал правилната скорост за движение съобразно пътните условия, не се е съобразил с конкретните атмосферни условия, релефа, условията на видимост, интензитета на движение, както и всички онези обстоятелства които е бил длъжен да предвиди за да му позволят да контролира непрекъснато управляваното от него МПС, за да може да спре във всеки един момент при възникването на предвидимо препятствие или създадена опасност за движението, в следствие на което излязъл от пътното платно и заседнал в крайпътната канавка, като по този начин допуснал причиняването на ПТП с материални щети на лекия автомобил.
Горните обстоятелства били констатирани от свид.С.М.Р., който решил, че е налице извършено административно нарушение на чл. 20, ал. 2  ЗДвП, поради и което съставил АУАН, който бил връчен на   жалбоподателя срещу подпис. Въз основа на акта било издадено обжалваното НП с което на жалбоподателя било наложено посоченото по- горе административно наказание.
       Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административно-наказателната преписка и показанията на свидетеля Р.. Показанията на свидетеля са последователни, безпротиворечеви, логически обосновани и взаимно подкрепящи се, поради което съдът им дава вяра.
        При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна нарушението визирано в ЗДвП, за което е санкциониран по административен ред.
От обективна страна на 02.02.2019г. около 02.30 ч. на път втори клас № ІІ-12 в общ. Видин, при управлението на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, с рег. № ВН 0698 АА лична собственост, като на около 500м след с. Гъмзово в посока на управление гр.Видин, не избрал правилната скорост за движение съобразно пътните условия (мокра и хлъзгава пътна настилка), не се е съобразил с конкретните атмосферни условия, релефа, условията на видимост, интензитета на движение, както и всички онези обстоятелства които е бил  длъжен да предвиди за да му позволят да контролира непрекъснато управляваното от него МПС, за да може ад спре във всеки един момент при възникването на предвидимо препятствие или създадена опасност за движението, в следствие на което излязъл от пътното платно и се обърнал по таван, като п този начин допуснал причиняването на ПТП с материални щети на лекия автомобил
         От субективна страна деянието е извършено виновно.
            С оглед изложеното до момента съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен, съгласно изискванията на ЗАНН.  Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства.  Жалбоподателят не можа да ангажира никакви доказателства, които да обосноват извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната, напротив - същата се подкрепя от показанията на разпитания в хода на делото актосъставител и свид.  Р..
       Съгласно чл. 179, ал.2 от ЗДвП, за извършеното от жалбоподателя нарушение  се предвижда наказание глоба в размер на 200лв.
            В конкретния случай съдът счита че нарушената правна норма е отнесена правилно към санкционната такава, тъй като не правомерното поведение на жалбоподателя, описано в обстоятелствената част на АУАН  и НП попада именно в тази хипотеза на закона. Наложеното наказание е определено точно от законодателя и за съдът не съществува правна възможност да променя неговия размер.
Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът
                       
Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА НП № 19-0953-000181/22.02.2019г. на Началника на група при сектор ПП към ОД МВР-Видин, с което на жалбоподателя В.К.Ф. ***,е наложено административно наказание- „глоба“ в  размер на 200 лв. на основание чл. 179, ал.2 от ЗДвП, за извършено нарушение на  чл.20, ал.2 от ЗДвП.
       Решението подлежи на касационно обжалване пред Видински Административен съд по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.
       Районен съдия:
Версия за печат
Свързани страници