Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 492-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 574
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 07.11.2019 г.
Видинският районен съд гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател : Даниел Димитров
          
при секретаря Оля Петрова, като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 492 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по искова молба от И.Б.В.,*** против Б.В.Б., ЕГН ********** от гр. София, ж-к „Младост 2“, бл. 204, вх. Г, ет. 2, ап. 73, с която са предявени искове с правно основание по чл. 144 от СК и чл. 149 СК.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Мотивиран от горното, Съдът
                                             Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.Б.В.,*** против Б.В.Б., ЕГН ********** от гр. София, ж-к „Младост 2“, бл. 204, вх. Г, ет. 2, ап. 73 иск с правно основание чл.144 от СК за заплащане на издръжка в  размер на  250.00 лв. месечно, считано от датата на завеждане на делото-18.02.2019 г., като  НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.Б.В.,*** против Б.В.Б., ЕГН ********** от гр. София, ж-к „Младост 2“, бл. 204, вх. Г, ет. 2, ап. 73 иск по чл.149 от СК за заплащане на сумата от 200.00 лв. месечна издръжка, за периода 06.06.2018 г.-18.02.2019 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от датата на обявяването му-07.11.2019 г.
                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници