Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 2358-2019
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Видинският районен съд, в закрито заседание на седми ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                     
       Председател:  Владимир Крумов                                                                         
при секретаря …………...................... и с участието на прокурора ......................., като разгледа гр. дело № 2358 по описа за 2019г. докладвано от съдия Крумов, и за  да  се произнесе  взе  предвид  следното:
Делото е образувано по искова молба от В.М.П. *** против „Теленор България“ЕАД – София.
При служебна проверка на подсъдността на основание чл. 119, ал. 3 от ГПК, съдът констатира, че делото не е подсъдно на РС- Видин.
В чл. 113 от ГПК,/ ДВ бр. 65 от 2018г., в сила от 07.08.2018г./, е посочено, че исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.
Съгласно разпоредбата на чл. 119, ал. 3 от ГПК възражението за неподсъдност може да се повдига и  служебно от съда до приключване на първото по делото заседание.
При направена служебна справка от съда, се установява, че както настоящия, така и постоянния адрес на ищеца, е в с. Ч., общ. Ч., обл. Видин. 
Ищецът  е потребител на далекосъобщителни услуги и като такъв е предявил претенции срещу мобилния оператор. Поради това и на основание чл. 113 от ГПК, настоящият съдебен състав намира, че компетентен да се произнесе по иска е Районен съд – Белоградчик, тъй като с. Ч. попада в този съдебен район.
С оглед на горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ : 
Прекратява производството по гр.д. № 2358/2019г. по описа на Районен съд Видин.
Изпраща делото по компетентност на  Районен съд - Белоградчик.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд Видин в едноседмичен срок от връчването му на  ищеца.                                            
                                                           Районен съдия : / П /
Версия за печат
Свързани страници