Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2981-2019
     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 603
    гр. Видин, 06.11.2019г.
В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
Видинският районен съд, гражданска колегия, 3-ти състав, в публичното заседание на четвърти ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                            Председател :  Милена Стоянова
при секретаря М. Евтимова като разгледа докладваното от съдия  Стоянова   гр. дело № 2981 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по Глава втора от Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.
Образувано е по молба на С.К.Й. с ЕГН: ********* от гр. ****** против Д.О.М. от с. ******, общ. ******, с правна квалификация чл. 2, във вр. с чл. 3, т. 3, във вр. с чл. 5, ал. 1 от ЗЗДН.
============================================================
    Воден от горното, Съдът
                                                           
                                                 Р Е Ш И :
    ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.О. М. с ЕГН: ********* от с. ******, общ. ******, ул. ******, че на 13.10.2019г. около 17.30 ч.  зад бистро ****** в гр. ****** е извършил акт на домашно насилие спрямо С.К.Й. с ЕГН: ********* от гр. ******, ж.к. ************.
    ЗАДЪЛЖАВА Д.О.М. с ЕГН: ********* от с. ******, общ. ******, ул. ******, да се въздържа от извършване на домашно насилие, на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН по отношение на С.К.Й. с ЕГН: *********.
    ЗАБРАНЯВА на Д.О.М. с ЕГН: ********* от с. ******, общ. ******, ул. ******, да приближава С.К.Й. с ЕГН: *********, както и жилището й, находящо се в гр. ******, ж.к. ************, както и местата за социални контакти и отдих,  на разстояние по-малко от 100 метра за срок от шест месеца.
ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на С.К.Й. с ЕГН: ********* от гр. ******, ж.к. ************, препис от която да се изпрати на РУ - Видин.
Заповедта да съдържа последиците от неизпълнението й, а именно при неизпълнение на заповедта на съда полицейския орган констатирал нарушението задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.
НАЛАГА на Д.О.М.  с ЕГН: ********* от с. ******, общ. ******, ул. ************, глоба в размер на 200.00 лева.
ОСЪЖДА Д.О.М. с ЕГН: ********* от с. ******, общ. ******, ул. ************ да заплати държавна такса в размер на 25.00 лева по сметка на ВРС.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Видин в седемдневен срок от връчването му на страните.
                                                                                  
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници