Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1286-2019
П Р О Т О К О Л
гр.Видин, 05.11.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на пети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                                            Съдебни заседатели: 1.
                                                                                      2.
 
при участието на секретаря В. У. и прокурора Красен Кайзеров
сложи за разглеждане НОХД № 1286 по описа за 2019 година, докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА
На именното повикване в 10.20 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Кайзеров.
Подсъдимата Н.А.М. се явява лично доведена от Ареста от органите на ОЗО – Видин.
В залата се намира адв. И.В.И., вписан под № 524 в НРПП, определен с писмо изх. № 822/14.10.2019г. на АС при АК – Видин и назначен с определение от закрито съдебно заседание на 16.10.2019г. за служебен защитник на подсъдимата
За ощетеното юридическо лице „К.Б.” ЕООД енд Ко КД редовно призовани, призовката е получена от Ю.Д. – фронтофис, представител не се явява.
ПО ХОДА НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ.
ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМАТА: Моля да дадете ход на разпоредителното заседание.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.
Съдът разяснява правата на страните по чл.248 от НПК и ги уведомява, че следва да вземат отношение по въпросите по чл.248, ал.1 от НПК.
 ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание. Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Считам, че няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, ограничило правата на страните. Имам искане по чл.248, ал.1, т.4 от НПК, тъй като сме постигнали споразумение със защитника и подсъдимата. Нямам искания за разглеждане на делото при закрити врати, тъй като не са налице основанията за това. С оглед факта, че ще бъде постигнато споразумение и делото ще приключи по реда на глава ХХІХ НПК нямам искания за събиране на нови доказателства. Считам, че няма пречка съда да се произнесе с определение, с което да премине в съдебната фаза на наказателния процес. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
АДВ. И.: Делото е подсъдно на Районен съд – Видин. Няма основания за прекратяване и спиране на съдебното производство. Нямаме възражения за допуснати нарушения на процесуалните правила на досъдебното производство. Искам делото да приключи със споразумение. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Нямам искания за събиране на нови доказателства. Желая съдебното заседание за приключване на делото със споразумение по реда на глава ХХІХ НПК да бъде разгледано незабавно след провеждане на разпоредителното заседание.
ПОДСЪДИМАТА: Поддържам казаното от защитника относно всички визирани обстоятелства визирани в чл.248, ал.1 НПК. Заявявам, че съм получила препис от обвинителния акт. Признавам се за виновна и желая да се сключи споразумение по предложените ми параметри от Представителя на Районна прокуратура – Видин.
Съдът след като съобрази становищата на страните по чл.248, ал.1 от НПК и данните по делото установи следното:
Настоящото дело е подсъдно на Районен съд – Видин. Не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство. На досъдебното производство не е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение ограничило правата на страните. С оглед изразеното съгласие и изявление от страна на страните, че са постигнали споразумение съдът намира, че делото следва да бъде разгледано по реда на глава ХХІХ от НПК, като същото се състои незабавно след провеждане на разпоредителното заседание. Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати. Не следва да бъдат събирани нови доказателства.
На основание чл.252 от НПК съдът пристъпва към разглеждане на делото незабавно по реда на глава ХХІХ НПК.
СНЕМА самоличността на подсъдимата:
Н.А.М., с ЕГН: **********, родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, с българско гражданство, разведена, с начално образование, безработна, осъждана.
Самоличността на подсъдимата се удостовери от данни от обвинителния акт и досъдебното производство.
ПОДСЪДИМАТА: Получила съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.
ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава ХХІХ от НПК, тъй като със защитата и подсъдимата сме постигнали споразумение относно вината на същата, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.
АДВ. И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.
ПОДСЪДИМАТА: Нямам искания за отводи. Желая делото да приключи със споразумение.
ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимата постигнахме съгласие относно виновността на последната, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:
 Подсъдимата Н.А.М., с ЕГН: **********, родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, с българско гражданство, разведена, с начално образование, безработна, осъждана се признава за ВИНОВНА в това, че на 12.07.2019 г. в гр. Видин, обл. Видин от хипермаркет „Кауфланд”, находящ се на бул. „Панония” № 41, отнела чужди движими вещи - 2 бр. парфюми „Elode EDP” 100 мл на обща стойност 19,98 лв.; 6 бр. крем за лице „Dove” 150 мл на обща стойност 6,95 лв.; 6 бр. сапун „Palmolive” 90 гр. на обща стойност 8,34 лв.; 1 бр. лудогорско охладено пиле 1,466 кг. на стойност 7,32 лв.; черни маслини 0,330 кг. на стойност 1,65 лв.; свински ребра 1,138 кг. на стойност 11,37 лв. и кайма свинска 0,629 кг. на стойност 4,27 лв., всички вещи на обща стойност 59,88 лева, от владението на управителя на магазина Г.А. И. и собственост на хипермаркет „Кауфланд”, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 от НК, за което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. с чл.54 и чл.36  от НК се съгласява да й бъде наложено и да изтърпи наказание „ГЛОБА” в размер на 100.00 (сто) лева.
Подсъдимата Н.А.М., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 67.20 (шестдесет и седем лева и двадесет стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
ПОДСЪДИМАТА: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:
Подсъдимата Н.А.М., с ЕГН: **********, родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, с българско гражданство, разведена, с начално образование, безработна, осъждана се признава за ВИНОВНА в това, че на 12.07.2019 г. в гр. Видин, обл. Видин от хипермаркет „Кауфланд”, находящ се на бул. „Панония” № 41, отнела чужди движими вещи - 2 бр. парфюми „Elode EDP” 100 мл на обща стойност 19,98 лв.; 6 бр. крем за лице „Dove” 150 мл на обща стойност 6,95 лв.; 6 бр. сапун „Palmolive” 90 гр. на обща стойност 8,34 лв.; 1 бр. лудогорско охладено пиле 1,466 кг. на стойност 7,32 лв.; черни маслини 0,330 кг. на стойност 1,65 лв.; свински ребра 1,138 кг. на стойност 11,37 лв. и кайма свинска 0,629 кг. на стойност 4,27 лв., всички вещи на обща стойност 59,88 лева, от владението на управителя на магазина Г.А. И. и собственост на хипермаркет „Кауфланд”, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 194, ал. 3 от НК, за което и на основание чл. 194, ал. 3, във вр. с чл.54 и чл.36  от НК се съгласява да й бъде наложено и да изтърпи наказание „ГЛОБА” в размер на 100.00 (сто) лева.
Подсъдимата Н.А.М., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 67.20 (шестдесет и седем лева и двадесет стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.
ПОДСЪДИМА:                              СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:
           /Н. М./                                                             /И. И./
ПРОКУРОР:
          /К. Кайзеров/
Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото са причинени имуществени вреди, които са репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимата Н.М. и служебния защитник И.И..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1286/2019г. по описа на Видински районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Протоколът написан в съдебно заседание в 10.40 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници