Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 1256-2019
          МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ № 378  от  22.10.2019г. ПО НАХД №  1256/2019 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – В.
  Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – В. за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против обвиняемия М.В.Д. с ЕГН: ********** ***, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, разведен, реабилитиран по право , в това, че на 24.01.2019г. гр. В., при управление на МПС – лек автомобил марка „д.”, модел „Л.”, с рег. № ВН 7988 ВА, собственост на Б.С. И. ***, с посока на движение по ул. „А. С.М.” към ул. „Х.Б.”, при извършване на маневра „завой на дясно” по ул. „Х.Б.” в посока към ДКЦ – 1, на кръстовището с налична вертикална пътна паркировка – знак „Б2” и хоризонтална маркировка – пешеходни пътеки тип „зебра”, в нарушение на правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП, а именно:
Чл. 5. Всеки участник в движението по пътищата:
ал. /2/Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
т.1. Да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства:
Чл. 20. ал./1/ Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
              ал./2/ Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението, да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретния условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.
Чл. 119. ал. /1/ При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.
                ал./4/ Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците, като не пропуснал движещата се направо по пешеходната пътека на ул. „Х.Б.” в направление Общински пазар – В. към магазин „Л.” пешеходка Ю.К.Д. от гр. В., блъснал я с предна броня на автомобила и по непредпазливост й причинил средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на дясна колянна става със счупване на горния край на малкия пищял и счупване на външния кондил „израстък” на големия пищял, довела до трайно затруднение на движението на десен долен крайник – престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б”, предложение второ, във връзка с чл. 342, ал.1 от НК, във връзка с чл. 5, ал.2, т.1, чл. 20, ал.1 и ал.2 и чл. 119, ал.1 и ал.4 от ЗДвП.
                 За Районна прокуратура-В., редовно призовани, представител се явява и  заема становище да се освободи обвиняемият от наказателна отговорност с налагане на административно наказание..
       Обвиняемият заема становище в с.з. да се наложи наказание в минимален размер.
След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:
На 24.10.2019 г. в гр. В., обвиняемият Д. управлявал л.а. „д. Л.“ с рег. № ВН 7988 ВА по ул. „Акад. С.М.“ в посока от магазин „Л.“ към Общински пазар, като на кръстовището с ул. „Х.Б.“ предприел маневра „десен завой“ при навлизане в кръстовището, при което отнел предимството на пресичащата пешеходка-свид. Ю.К.Д., като я ударил с предната част на автомобила. В заключението по извършената автотехническа експертиза причина за настъпилото ПТП е отнемането на предимството на движещата се по пешеходна пътека тип „зебра“ свид. Ю.Д. от обвиняемия Д.. НаД. е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в  контузия на дясна колянна става със счупване на горния край на малкия пищял и счупване на външния кондил „израстък” на големия пищял, довела до трайно затруднение на движението на десен долен крайник
Между посочените гласни и писмени доказателства, както и заключенията на вещите лица Илиев и Иванова,  няма противоречия, поради което Съдът ги кредитира.
          Обвиняемият   се признава за виновен, съжалява за стореното и се разкайва, съдейства на разследването, което следва да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство.   Извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него се доказва от показанията на свидетелитеД. и Атанасов, самопризнанието на обвиняемия Д.,  заключенията на вещите лица Илиев и Иванова, които са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, поради което Съдът ги кредитира. От посочените гласни доказателства, се налага изводът относно извършеното деяние и авторството му. Всички установени по делото релевантни факти относно времето, начина и механизма на извършеното престъпно посегателство, по безспорен начин налагат извода, че именно обвиняемият е автор на престъплението, което е предмет на обвинителния акт.
           При това положение съдът счита, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343, ал.1, б. „б”, предложение второ, във връзка с чл. 342, ал.1 от НК, във връзка с чл. 5, ал.2, т.1, чл. 20, ал.1 и ал.2 и чл. 119, ал.1 и ал.4 от ЗДвП. Видно от приложената справка за съдимост, обвиняемият не е осъждан /реабилитиран по право/, с престъплението не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, за престъплението, за което е повдигнато обвинение по делото се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или пробация, престъплението е непредпазливо,, не са налице основанията на чл. 78а, ал. 7 от НК, които изключват приложението на чл. 78а, ал. 1 от НК.
           От субективна страна обвиняемият не предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. Деянието е извършено с форма на вината несъзнавана непредпазливост  /небрежност/ по смисъла на чл. 11, ал. 3, предлож. 1 от НК, който извод се налага от конкретното поведение на обвиняемия.
          От обективна страна  обвиняемият М.В.Д. с ЕГН: ********** ***, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, разведен, реабилитиран по право , на 24.01.2019г. гр. В., при управление на МПС – лек автомобил марка „д.”, модел „Л.”, с рег. № ВН 7988 ВА, собственост на Б.С. И. ***, с посока на движение по ул. „А. С.М.” към ул. „Х.Б.”, при извършване на маневра „завой на дясно” по ул. „Х.Б.” в посока към ДКЦ – 1, на кръстовището с налична вертикална пътна паркировка – знак „Б2” и хоризонтална маркировка – пешеходни пътеки тип „зебра”, в нарушение на правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП, а именно:
Чл. 5. Всеки участник в движението по пътищата:
ал. /2/Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
т.1. Да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства:
Чл. 20. ал./1/ Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
              ал./2/ Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението, да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя ина превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретния условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.
Чл. 119. ал. /1/ При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.
                ал./4/ Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците, като не пропуснал движещата се направо по пешеходната пътека на ул. „Х.Б.” в направление Общински пазар – В. към магазин „Л.” пешеходка Ю.К.Д. от гр. В., блъснал я с предна броня на автомобила и по непредпазливост й причинил средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на дясна колянна става със счупване на горния край на малкия пищял и счупване на външния кондил „израстък” на големия пищял, довела до трайно затруднение на движението на десен долен крайник – престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б”, предложение второ, във връзка с чл. 342, ал.1 от НК, във връзка с чл. 5, ал.2, т.1, чл. 20, ал.1 и ал.2 и чл. 119, ал.1 и ал.4 от ЗДвП.
          Причина за извършеното деяние е небрежното отношение към правилата за движение по пътищата.
          Съдът, съобразявайки горното и разпоредбата на чл. 78а от НК, приема, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще се постигнат, като следва да се ПРИЗНАВАЕ обвиняемият М.В.Д. с ЕГН: ********** ***, роден на ***г***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, разведен, реабилитиран по право за ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2019г. гр. В., при управление на МПС – лек автомобил марка „д.”, модел „Л.”, с рег. № ВН 7988 ВА, собственост на Б.С. И. ***, с посока на движение по ул. „А. С.М.” към ул. „Х.Б.”, при извършване на маневра „завой на дясно” по ул. „Х.Б.” в посока към ДКЦ – 1, на кръстовището с налична вертикална пътна паркировка – знак „Б2” и хоризонтална маркировка – пешеходни пътеки тип „зебра”, в нарушение на правилата за движение по пътищата, установени в ЗДвП, а именно:
Чл. 5. Всеки участник в движението по пътищата:
ал. /2/Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
т.1. Да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства:
Чл. 20. ал./1/ Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.
              ал./2/ Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението, да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя ина превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретния условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.
Чл. 119. ал. /1/ При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.
                ал./4/ Водачите на завиващите нерелсови пътни превозни средства са длъжни да пропуснат пешеходците, като не пропуснал движещата се направо по пешеходната пътека на ул. „Х.Б.” в направление Общински пазар – В. към магазин „Л.” пешеходка Ю.К.Д. от гр. В., блъснал я с предна броня на автомобила и по непредпазливост й причинил средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на дясна колянна става със счупване на горния край на малкия пищял и счупване на външния кондил „израстък” на големия пищял, довела до трайно затруднение на движението на десен долен крайник – престъпление по чл. 343, ал.1, б. „б”, предложение второ, във връзка с чл. 342, ал.1 от НК, във връзка с чл. 5, ал.2, т.1, чл. 20, ал.1 и ал.2 и чл. 119, ал.1 и ал.4 от ЗДвП, за което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК следва да се освободи от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание „ГЛОБА” в размер на  1000.00 (хиляда) лева, като на осн. чл. 78а, ал.4 от НК не 9следва да му налага предвиденото наказание лишаване от право да управлява МПС по чл. 343г от НК.
Следва да се осъди обвиняемият М.В.Д. да заплати по сметка на ОД на МВР В. сумите от 285.60/ двеста осемдесет и пет лв. 60ст./лв.- разноски за автотехническа експертиза и сумата от 67.20/шестдесет и седем лв. 20ст./лв. – разноски за съдебно медицинска експертиза.
                 Водим от горното, съдът постанови решението си.
 
  
                                                             
                                            РАЙОНЕНСЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници