Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 895-2019
ПРИСЪДА
№ 352
гр.Видин, 08.10.2019 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
Видинският районен съд наказателна колегия на осми октомври две хиляди и деветнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:
     
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА
                     Съд. заседатели: 1.
                                                 2.
 
при секретаря: В. У. и с участието на прокурора Красен Кайзеров разгледа докладваното от СЪДИЯ СТАНКОВА НОХД № 895 по описа за 2019 г. и въз основа на данните по делото и закона
ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.А.Г., с ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***6, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан (към момента на деянието) за НЕВИНОВЕН в това, че на 17.11.2017 г., в гр. Видин, обл. Видин, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, издадено от органа по чл.16 от ЗКНВП, държал високорисково наркотично вещество „коноп" с нето тегло 0,70 грама, с концентрация на активен компонент тетрахидроканабинол 9,9%, на стойност 4,20 лв.; високорисково наркотично вещество „амфетамин" с нето тегло 0,26 грама, на стойност 10.40 лв. и високорисково наркотично вещество „амфетамин" и 3,4-метилендиоксиметаамфетамин (MDMA) c нето тегло 0,34 грама, на стойност 13,60 лв., в нарушение на установените правила съгласно чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, във връзка с Приложение № 1 - Списък I -„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /НРКРВН/, като случаят е маловажен, за което и на основание чл.9, ал.2, предложение второ от НК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК.
На основание чл.354а, ал.6, във вр.с чл.53, ал.1, б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата веществените доказателства, а именно: Коноп – остатък от изследването на НИК-МВР и Амфетамин и 3,4 – метилендиоксиметаамфетамин (MDMA) – остатък от изследването на НИК-МВР.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Видински окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници