Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1210-2019
                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Видинският районен съд гражданско отделение в закрито заседание на седми октомври две хиляди и деветнадесета година в състав :
          Председател : Владимир Крумов
при секретаря …………………………… и с участието на прокурора ……………….. изслуша докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1210 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :
Постъпила е молба, вх. № 10336 от 11.09.2019г. по описа на Районен съд Видин, с която Р.В.П. прави оттегляне на исковата молба и иска прекратяване на делото.
Следва да се допусне оттегляне на исковата молба и производството по делото да бъде прекратено.
Воден от горното Съдът
                                                        ОПРЕДЕЛИ :
            Допуска оттегляне на исковата молба по гр. д. № 1210 / 2019г. по описа на Районен съд Видин.
Прекратява производството по гр. д. № 1210 / 2019г. по описа на Районен съд Видин.
  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Видин в едноседмичен срок от връчването му на страните.
Районен съдия :
Версия за печат
Свързани страници