Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 1035-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 09.10.2019 г.
Видинският районен съд в публично съдебно заседание на   девети октомври  две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН П.
                                            Съдебни заседатели:
при участието на секретаря М. В. и прокурора... сложи за разглеждане АНД № 1035 по описа за 2019 г. докладвано от СЪДИЯ П.
На именното повикване в 10.00 часа се явиха:
За жалбоподателя  „В и К“ ЕООД, редовно призован  се явява адв. П.П., с пълномощно от по-рано.
За АНО – РЗИ - Видин, редовно призован,  се явява ю.к. Николова   с пълномощно от  днес.
Актосъставителят И.Н.Н. се явява лично, редовно призован.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
АДВ.  П.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като нарушението е извършено в с. Срацимир, общ. Грамада. В тази връзка считам, че делото е подсъдно на РС К..
Ю.К.   НИКОЛОВА: Моля да се даде ход на делото.
Съдът като взе предвид становището на страните по хода на делото и заявеното от представителя на жалбоподателя относно местната подсъдност, а именно, че мястото на извършване на твърдяното нарушение е в с. Срацимир, което означава, че делото следва да бъде разгледано от РС – К. счита че съображенията за прекратяването на делото и изпращането му на РС Белоградчик са основателни. Водим от горното Съдът 
                              О П Р Е Д Е Л И :
          ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1035/2019 г. по описа на РС – Видин и го изпраща по подсъдност на РС – К..
Протоколът написан в съдебно заседание в    10.05   часа.    
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           СЕКРЕТАР:
За жалбоподателя  „В и К“ ЕООД, редовно призован  се явява адв. П.П., с пълномощно от по-рано.
За АНО – РЗИ - Видин, редовно призован,  се явява ю.к.   с пълномощно от  днес.
Актосъставителят И.Н.Н. се явява лично, редовно призован.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
АДВ.  П.: Моля да се даде ход на делото.
Ю.К.   : Моля да се даде ход на делото.
         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
         Съдът
                              О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА представената по същото административно-наказателна преписка по НП  ОЗ № 16/18.07.2019  г.  на Директора на РЗИ - Видин.
АДВ. П.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.
Ю.К.  : Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.
СНЕМА самоличността на явилия се свидетел :
И.Н.Н.     –     год., б.р.
На свидетеля се напомни отговорността по чл. 290 от НК и същия обеща да говори истината.
Пристъпи се към разпит на свидетеля.
СВИДЕТЕЛЯТ   Н.: 
Страните заявиха, че нямат повече въпроси към свидетеля.
АДВ. П.: Нямам други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
Ю.К.    : Нямам други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.
Съдът  
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.
АДВ. П.:   
Ю.К.    :  
Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.
Протоколът написан в съдебно заседание в       часа.    
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                           СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници