Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1147-2019
                                               ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Видинският районен съд   гражданско отделение в закрито
заседание на тринадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :
Председател : Владимир Крумов
при секретаря …………………………… и с участието на прокурора ……………….. изслуша докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1147 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :
С определение от 23.05.2019г. съдът е оставил исковата молба без движение поради нередовностти на същата. Със същото определение е указано на ищецът да отстрани посочените нередовности в триседмичен срок от получаване на определението, като при неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено. В срока на отстраняване на нередовностите, част от същите са отстранени. Направено е искане за продължаване на срока. С определение от 25.06.2019г. съдът е продължил първоначалния срок с пет седмици, считано от 26.06.2019г. Продължения срок за отстраняване нередовностите на исковата молба е изтекъл на 31.07.2019г. В указания срок не са отстранени всички указани нередовности на исковата молба.
Предвид неотстраняване на всички нередовности на исковата молба производството по делото следва да бъде прекратено.
Воден от горното, Съдът
                                          ОПРЕДЕЛИ :
Прекратява производството по гр. дело № 1147 / 2019г. по описа на Районен съд Видин.
            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд Видин в едноседмичен срок от връчването му на ищеца С.И.Г..
                                                                                                                                   
Районен съдия : /  П /
Версия за печат
Свързани страници