Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по АНД № 728-2019
             П  Р  О  Т  О  К  О  Л
                                            гр.Видин, 10 септември 2019 г.
Видинският районен съд ……………................ в публично съдебно заседание на 10.09.2019 г. в състав:
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ
                                  
при участието на секретаря  П. Въткова
и прокурора                                                                     сложи за разглеждане
АНД № 728  по  описа   за   2019 г.                                              докладвано
от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ
На именното повикване в 10.45 часа се явиха:
Жалбоподателя В.Д.С. редовно призовани, се явява в залата лично.
За РУ ОД МВР ВИДИН редовно призовани,         се явява ю.к. Тошев с пълномощно от днес.
              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
              ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да се даде ход на делото.
    Ю.К. ТОШЕВ: Моля да не се дава ход на делото. Намирам подадената жалба за недопустима. Предмет на обжалване не е ел. фиш, а уведомление за наложена глоба, в този смисъл има постановено решение по АНД №184/2019г.,АНД № 187/2019г. и АНД №360/2019г. всичките по описа на  РС - Видин.
    ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Това съм получил, това обжалвам. Държа да се гледа делото. Да издават актове и наказателни постановления може.
Съдът след, като се запозна със становището на страните установи, че към настоящия момент жалбата на В.Д.С. следва да бъде оставена без разглеждане като незаконосъобразна, тъй като съобразно  разпоредбата на чл.186, ал. 3 от ЗДвП е видно, че за извършено нарушение от подобен вид, с което на нарушителят е наложено наказание „Глоба“ в размер до 50 лв. не е предвидена процедура по обжалване пред съответния съд, поради което Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С. като незаконосъобразна.
СЪДЪТ прекратява производството по АНД № 728/2019г. по описа на РС – Видин.
Определението подлежи на обжалване или протест в седмодневен срок, считано от днес пред Административен съд – Видин.
Протоколът написан в с.з. в 10,58 часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                     СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници