Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 1119-2019
                                       П Р О Т О К О Л
     гр. Видин, 03.09.2019 г.
 
       РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН, в публично съдебно заседание на трети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР КРУМОВ
                                                Съдебни заседатели: 1. П. К. М.
                                                                                             2. Е. П. Ц.
при участието на секретаря.. … Г. Начева ................................................
и прокурора  ТЕОДОР Н. сложи  за   разглеждане...................
ЧНД № 1119....по описа за......2019 година...............................................
докладвано от  СЪДИЯ  КРУМОВ.
На именното повикване в 09.00 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Н..
Осъденият Л.В.Н. се явява лично доведен от органите на ОЗО – Видин.
В залата се явява адв. Зорница Борисова Еленкова – Цонева, вписана под № 3607 в НРПП, определена с писмо на АС при АК – Видин с изх. № 729/ 02.09.2019 г., за служебен защитник на осъдения Л.В.Н..
Осъденият Н. – желая адв. Зорница Борисова Еленкова – Цонева, да ме защитава по настоящото дело.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАЗНАЧАВА адв. Зорница Борисова Еленкова – Цонева, вписана под № 3607 в НРПП, определена с писмо на АС при АК – Видин с изх. № 729/ 02.09.2019г., за служебен защитник на осъдения Л.В.Н. в производството по настоящото дело.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
Прокурорът: Моля, да не се дава ход на делото. Видно от свидетелство за съдимост на Л.Н., последната наложена присада е постановена от РС – Елин Пелин и съответно това е Съдът, който е компетентен да разглежда молбата, на осн. чл. 39, ал. 1 от НПК.
Адв. Еленкова: поради изложените съображения да не се дава  ход на делото.
Осъденият: Моля да не се дава ход на делото.
СЪДЪТ като съобрази данните по делото, а именно приложената справка за съдимост на осъденият Л.В.Н., ЕГН ********** установи, че същият е осъждан многократно, като последната влязла в сила присъда е наложена по НОХД № 140/ 2019 г. по описа на Районен съд – Елин Пелин и като взе предвид изискванията на чл.39, ал.1 от НПК намира, че компетентен съд в процесния случай е Районен съд – Елин Пелин, а не Районен съд – Видин, поради което делото следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност, на Районен съд – Елин Пелин.
Водим от горното
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1119/ 2019 г. по описа на Районен съд – Видин и изпраща делото по подсъдност, за разглеждане от Районен съд – Елин Пелин.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи с частна жалба и протест пред Окръжен съд – Видин в 15-дневен срок, считано от днес.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО на съдебните заседатели ще се определи съгласно Наредба за съдебните заседатели.
Протоколът написан в съдебно заседание в 09.10 часа.
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                          
                                                                                                          1.
                                                           СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:
                                                                                                          2.
                                                                       СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници