Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1127-2019
П Р О Т О К О Л
гр. Видин, 30.08.2019 г.
 
   Видинският районен съд в публично съдебно заседание на тридесети август две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР КРУМОВ
                                              Съдебни заседатели: 1.
                                                                                              2.                                                                             
           
при участието на секретаря..… Г. Начева ................................................
и прокурора ИЛИЯНА ЦЕЛОВА  сложи  за   разглеждане....................
НДОХ № 1127 .......по описа за .........2019 година...................…...........
докладвано от  СЪДИЯ  КРУМОВ.
На именното повикване в 10.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура – Видин се явява  прокурор Целова.
Подсъдимият С.Ц.В. се явява лично и с адв. С.С. с пълномощно от днес по делото.
Свидетелите:
  Е.Г.А., се явява.
  Е.Е.Г., не се явява.
  Ц.П.М., се явява.
Подсъдимият С.Ц.В. – съгласен съм адв.С.да ми бъде защитник по настоящото делото.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.
ПРОКУРОР - Моля, да дадете ход на делото.
Адв.С.– да се даде ход на делото.
Подсъдимият - Моля, да се дава ход на делото.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СНЕМА самоличността на подсъдимият:
С.Ц.В., ЕГН: **********, роден на *** ***, българско гражданство, българин, с основно образование, неженен, работи, с адрес ***, осъждан.
Самоличността на подсъдимия се  сне от ДП.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
       СНЕМА самоличността на свидетелите:Е.Г.А. - 35 г, бр.
       Ц.П.М. – 25 г, бр.
       На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    
ПРОКУРОРЪТ - Нямам искания по чл.274 от НПК.
Адв.С.- Нямам искания по чл.274 от НПК.
Подсъдим - Нямам искания по чл.274 от НПК.
ПРОКУРОР - по реда на Глава 29, чл. 384 от НПК, постигнахме споразумение между Прокуратурата, защитника и подсъдимия и желаем делото да приключи със споразумение.
Адв.С.– постигнали сме споразумение с Прокуратурата.
       С оглед направеното искане за сключване на споразумение
       Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
      ПРОИЗВОДСТВОТО се движи по реда на чл. 384 от НПК.
      ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели от залата.
       По реда на чл. 382 от НПК, Съдът запита подсъдимият разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последствията от споразумението, а именно, че същото има силата на влязла в сила присъда, съгласен ли е с тези последици.
Подсъдим – разбирам обвинението, признавам се за виновен. Разбирам последствията от споразумението и съм съгласен с тях.
ПРОКУРОР - Споразумението е в смисъл:
       ПОДСЪДИМИЯТ С.Ц.В., ЕГН: **********, роден на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, дървар, неженен, осъждан, се признава за ВИНОВЕН за това, че:
На 16.08.2019 г., около 14.55 часа, в гр. Видин, на околовръстен път (главен път Е - 79), с посока на движение към с. Новоселци, обл. Видин, в близост до „Водстрой”, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с регистрационни табели с номер ** **** **, собственост на ** **** **, от с. Градец, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление № 18-1786-000192/20.11.2018 г., издадено от Началник Районно управление - Видин при ОД на МВР - Видин, влязло в законна сила на 12.12.2018 г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, се съгласява да изтърпи  наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ МЕСЕЦА при общ режим.
      На основание чл. 55, ал. 3 НК, страните се споразумяват, да не се налага предвиденото наказание „Глоба”.
   Подсъдим – съгласен съм със споразумението.
   Адв.С.– съгласен съм със споразумението.
               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :
ПОДСЪДИМ:                                                  ПРОКУРОР:
/ С. Ц. В. /                                          /И. Целова/
АДВОКАТ:
/ СветославС./
Съдът намира, че така подписаното споразумението не противоречи на Закона и морала, за което
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото днес споразумение, съгласно което:
ПОДСЪДИМИЯТ С.Ц.В., ЕГН: **********, роден на *** ***, адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, дървар, неженен, осъждан, се признава за ВИНОВЕН за това, че:
На 16.08.2019 г., около 14.55 часа, в гр. Видин, на околовръстен път (главен път Е - 79), с посока на движение към с. Новоселци, обл. Видин, в близост до „Водстрой”, управлява моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра” с регистрационни табели с номер ** **** **, собственост на ** **** **, от с. Градец, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за такова деяние с Наказателно постановление № 18-1786-000192/20.11.2018 г., издадено от Началник Районно управление - Видин при ОД на МВР - Видин, влязло в законна сила на 12.12.2018 г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1, т. 1 от НК, му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/три/ МЕСЕЦА при общ режим.
      На основание чл. 55, ал. 3 НК, страните се споразумяват, да не се налага предвиденото наказание „Глоба”.
На основание чл. 24, ал. 3 от НК,
Съдът 
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1127/ 2019 г. по описа на РС - Видин. 
ОБЯВЯВА на страните, че споразумението има силата на влязла в сила присъда.
ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.
Протоколът написан в съдебно заседание приключило в 10.40 часа.
                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:
                                                         СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници