Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1118-2019
                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 300
                                             гр. Видин, 25.08.2019 г.
                                  В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А
Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното заседание на двадесет и пети август две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА
при секретаря   П. КАМЕНОВА                             
и в присъствието на прокурора                                   като разгледа докладваното от  СЪДИЯ  НИКОЛОВА  АНД № 1118 по описа за 2019 г.  и за да се произнесе взе предвид следното :
 Делото е образувано по акт за констатиране на дребно хулиганство № 1786р-15048/25.08.2019г. по описа на РУ - Видин, съставен срещу лицето Т.С.М., роден на ***г***, настоящ адрес:*** с основно образование, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, за това, че на 24.08.2019г. около 00:30 ч. в с.Иново, общ.Видин, обл.Видин, нарушителят отишъл пред адрес ***, като е бил в явно агресивно състояние и е викал „Ще ви избия, ще ви запаля да изгорите живи, ще горите, като факли.” Държал е в ръцете си брадва и е замахвал с нея. Заканите са били отправени към живущите на посочения адрес, на който живеят свидетелите Панчева и Казаков.
Нарушителят твърди, че в действителност не е извършил деянието, за което му е съставен акта.
Видно от преписката съдът прие за установено следното: 
На 24.08.2019г. около 20:00 часа в с.Иново, общ.Видин, обл.Видин,  след като седяли в питейно заведение в с. Иново и употребили алкохол, нарушителят М. заедно с Мирослав Симеонов Казаков се скарали. М. започнал да го обижда и заплашва с думите „Ще те убия, ще те запаля да гориш, като факла - теб и семейството ти.” По-късно М. отишъл пред дома на Казаков, който не бил вкъщи, държал брадва в ръце и отправил същите закани. Свидетели на горното били Панчева и Станчева, които били силно разстроени и уплашени от поведението на нарушителя.
Свидетели на горното са Пролетка Митова Панчева и Светланка Тодорова Станчева.
Посочените по-горе свидетели на мястото останали крайно възмутени и изплашени от поведението на М..
Видно от представените материали по преписката, изложеното в акта за констатиране на дребно хулиганство се поддържа от обясненията на Пролетка Митова Панчева и Светланка Тодорова Станчева, както и от докладна записка приложена по делото, в която е установено, че при установяването на нарушителя пред дом на ул. „Солун” № 11, същият е държал брадва в ръката си и е бил видимо агресивен.
С оглед представените писмени и гласни доказателства съдът приема, че чрез тези свои действия нарушителят Т.С.М. е предизвикал силна уплаха и възмущение у изброените по-горе свидетели на случилото се.
          От изложената фактическа обстановка съдът стига до извода, че на 24.08.2019г. в с.Иново, обл.Видин, общ.Видин от обективна и субективна страна нарушителят М. е извършил непристойни действия по чл.1, т.1 от УБДХ, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.    
          От субективна страна деянието е извършено виновно.       
          Водим от горното и на основание чл.6, ал. 1, б. „а”, във вр. с чл. 1, ал.1, т.2 от УБДХ, Съдът приема, че Т.С.М., роден на ***г***, настоящ адрес:*** с основно образование, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, безработен, ЕГН ********** е извършил непристойна проява, изразяваща се в отправяне на закани за живота и здравето на посочените по-горе свидетели.
 Предвид горното съдът намира, че на осн. чл.1, ал.2 във връзка с ал.1 от УБДХ, че  за проявата на дребно хулиганство на нарушителя следва да бъде наложено административно наказание  „ГЛОБА” в размер на 100 лева. При определяне на вида и размера на наказанието следва да се има предвид, че проявата е в резултат на употребен от нарушителя алкохол, същият не работи и съжалява за случилото се.
Водим от горното съдът                                         
Р  Е  Ш  И  :
Налага на Т.С.М., роден на ***г***, настоящ адрес:*** със средно образование, българин, с българско гражданство, неженен, осъждан, безработен, ЕГН **********, осъждан административно наказание „ГЛОБА” в размер на 100 (сто) лева на основание чл. 1, ал. 2 във вр. с ал.1 от УБДХ, за извършената от него проява на дребно хулиганство на 25.08.2019 г.
 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Видин в срок до двадесет и четири часа, считано от днес, като в такъв случай Съдът насрочва делото за 27.08.2019г. от 11.00 часа, за което да се уведоми РП – Видин.
            Препис от същото да се предостави на РУ ОД на МВР Видин.

    РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници