Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1891-2019
                                 Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е      
                                гр.Видин,22.08.2019 година
 
                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А
Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично заседание на двадесети август през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                     Председател: Нина Николова
                                                               
при секретаря  П.К.,   като разгледа докладваното от  съдия  Нина Николова    гр.дело № 1891 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл.30 и чл.26, ЗЗакД и е с основание чл.29,т.2 и чл.25, т.1 и т.3  от Закона за закрила на детето.
            :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
            Воден от горното  и на основание чл.29,т.2  и чл.25, т.1 и 3   от Закона за закрила на детето , Съдът
                                                           Р Е Ш И :
            ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетния А.А.  Т.   ЕГН:**********     в семейството на професионалния приемен родител И. М. Н., ЕГН: ********** с адрес гр.Видин, ж.к.Баба Тонка ,бл.1, вх.В, ет.7, ап.64  .
            НАСТАНЯВА  А.А.  Т.   ЕГН:**********     в семейството на професионалния приемен родител И. М. Н., ЕГН:********** с адрес гр.Видин, ж.к.Баба Тонка ,бл.1, вх.В, ет.7, ап.64   за срок до за срок до изменение, прекратяване или отпадане на основанието за настаняване, като детето има право при условията на чл.20 от Наредба за УРКПУПСНДТ да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на професионалния приемен родител.
            Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от връчване на решението на заинтересованите страни пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.
                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници