Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1847-2019
                                    Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е      
                                гр.Видин,22.08.2019 година
 
                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А
Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично
заседание на двадесети август
през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                     Председател: Нина Николова
                                                               
при секретаря  П.К.   като разгледа докладваното от  съдия  Нина Николова        гр.дело № 1847  по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по реда на чл.30 и чл.26, ЗЗакД и е с основание чл.29,т.2 и чл.25, т.1 и т.3  от Закона за закрила на детето.
            :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
            Воден от горното  и на основание чл.29,т.2  и чл.25, т.1 и 3   от Закона за закрила на детето , Съдът
                                                           Р Е Ш И :
            ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната Д.А.Т.  ЕГН:**********   в семейството на професионалния приемен родител Л. И. И. ,ЕГН:********** с адрес ***.
            НАСТАНЯВА  Д.А.Т.  ЕГН:**********   в семейството на професионалния приемен родител Л. И. И. , ЕГН:********** с адрес *** за срок до за срок до изменение, прекратяване или отпадане на основанието за настаняване, като детето има право при условията на чл.20 от Наредба за УРКПУПСНДТ да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на професионалния приемен родител.
            Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от връчване на решението на заинтересованите страни пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници