Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1098-2019
РЕШЕНИЕ № 299
гр. Видин, 21.08.2019 г.
В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А
Видинският районен съд, в публичното заседание на двадесет и първи август две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                                        ПЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА
при секретаря М.Е. и в присъствието на прокурора ....................., като разгледа докладваното от Съдия НИКОЛОВА АНД № 1098 по описа за 2019 година, и за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано по Акт за констатирана проява на дребно хулиганство № 1786р-14834/20.08.2019 г. по описа на РУ към на ОД МВР – Видин, съставен срещу лицето Н.В.С., ЕГН: *********, роден на **.**.****, г., с постоянен адрес: с. ******, ул. ******, българин, български гражданин, женен, със средно образование, не осъждан, работи като международен шофьор. Към делото са приложени докладна записка от 20.08.2019 г., акт за констатиране на дребно хулиганство от 20.08.2019 г., писмени сведения на свидетели – 2 броя, акт за установяване на административно нарушение от 20.08.2019 г., жалба от Ц.Р.К..
Нарушителят се явява лично и заявява, че не желае адвокатска защита, че не се признава за виновен и признава отчасти фактите, изложени в акта, и съжалява. 
Районна прокуратура - Видин не е взела становище по случая.
            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:
На 20.08.2019 г. около 15:50 ч. в бистро ******, находящо се в ж.к. ******, бл. ***, лицето Н.С., като клиент на  заведението и под влияние на алкохол, е влязъл в пререкания с персонала на заведението. Последвал една от служителките – свидетелката Б.Д., в тоалетната, където е започнал да я пипа. След намесата на собственичката на заведението – Ц.Р.К., и след като бил помолен да излезе, хванал г-жа К. за ръката, започнал да я бута и обижда с думите: „Тъпа овца!“, „Ще ти еба майката!“, „Циганка!”, „Путка!” „Тъпанарка!“. От арогантното и агресивно поведение на г-н С. персонала и клиентите на заведението са останали крайно възмутени и уплашени за живота и здравето си.
От изложената по-горе фактическа обстановка Съдът приема, че нарушителят Н.В.С. с ЕГН: *********, е извършил дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 от УБДХ - непристойна проява, която се изразява в употреба на неприлични изрази на публично място, пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, с което е нарушил обществения ред и спокойствие. С. ще следва да понесе предвиденото наказание по чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ, а именно – „глоба“ в минимален размер. При определяне вида и размера на наказанието, съдът взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно, че нарушителят съдейства за изясняване на обективната истина и не е наказван друг път по реда на УБДХ. Същият не е осъждан и съжалява.
Водим от горното и на основание чл. 6, ал. 1, б. „А от УБДХ, Съдът
РЕШИ:
 НАЛАГА на Н.В.С., ЕГН: *********, с постоянен адрес: с. ******, ул. ******, българин, български гражданин, женен, със средно образование, не осъждан, работи като международен шофьор, административно наказание „Глоба“ в размер на 100.00 /сто/ лева, на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 от УБДХ.
            Решението да бъде изпратено на РУ - Видин и на РП - Видин.
Решението подлежи на обжалване пред Видински окръжен съд в срок от 24 часа от постановяването му на 21.08.2019 г., като в случай на обжалване насрочва заседание пред Окръжен съд на 22.08.2019 г. от 11:00 ч.
    
                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници