Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 684-2019
Р Е Ш Е Н И Е №291
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин 09.08.2019г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на  единадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                       Председател: Вероника Станкова                                     
при секретаря В.Узунова и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 684 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалбата на  А.П.Г., ЕГН:**********,*** против Наказателно постановление № 18-0953-001598/05.11.2018г. на НАЧАЛНИК сектор „ПП“ към ОДМВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя  на основание чл.179, ал.2 , пр.1-во от ЗДвП му е наложено   административно наказание  - „ГЛОБА” в размер на 200 лева и на основание чл. 174, ал.1,т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца .
              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени  Наказателно постановление№ 18-0953-001598/05.11.2018г. на НАЧАЛНИК сектор „ПП“ към ОДМВР-ВИДИН
Жалбоподателят – редовно призован  не се явява ,представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.
            За административно-наказващия орган- редовно призовани представител, явява се редовно упълномощен процесуален представител.
                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява неоснователна.
АНП е образувано на основание чл. 36, ал.2 от ЗАНН, след влизане в сила на 17.10.2018г.на Постановление за прекратяване на наказателно производство.
На 05.11.2018г. НАЧАЛНИК  сектор „ПП“ към ОДМВР-ВИДИН е съставил Наказателно постановление № 18-0953-001598/05.11.2018г., с което на жалбоподателя  на основание чл.179, ал.2 , пр.1-во от ЗДвП му е наложено   административно наказание  - „ГЛОБА” в размер на 200 лева и на основание чл. 174, ал.1,т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.
От разпитаните в съд. заседание свидетели –Б.В. и Е.С.  се установява, че същите са посетили местопроизшествието, като на място установили лекия автомобил, който се бил блъснат в железобетонен стълб.Не са установили нито водач на автомобила, нито пътници.Запазили местопроизшествието и изчакали пристигането на работна група от НТЛ при ОДМВР-ВИДИН.
 Съдът дава вяра на показанията на тези свидетели и ги кредитира, тъй като същите пресъздават непосредствените им впечатления от извършената проверка  в изпълнение на служебните им задължения и установеното въз основа на нея.
От изготвената химическа експертиза по образуваното ДП безспорно е установено, че  концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя  е била 0,82 промила.
Видно от протокола за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество е, че  жалбоподателят е подписал същия без възражения, като е дал сведения за същия, че бил изпил две бири.
От разпитаните свидетели на фаза ДП безспорно у естановено, че от мястото на водача при настъпване на ПТП-то е излязъл именно жалбоподателя Г..
Видно от образуваното административно-наказателно производство, същото е образувано на основание чл. 36, ал.2 от ЗАНН, т.е. след влизане в сила на постановлението за прекратяване на досъдебното производство, преписката е препратена на АНО.Събраните по същата доказателства са годни и в настоящето производство.
От анализираните по-горе гласни и писмени доказателства е видно, че жалбоподателят е осъществил,както от обективна, така и от субективна страна вменените му нарушения.
Наложените наказания са съразмерни на извършените нарушения.
Видно от справката за нарушител е, че жалбоподателят многократно е наказван с влезли в сила НП за извършени нарушения на ЗДвП.
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде потвърдено.
 Водим от горното  Съдът
 Р             Е            Ш            И :
            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0953-001598/05.11.2018г. на НАЧАЛНИК сектор „ПП“ към ОДМВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя- А.П.Г., ЕГН:**********,***   на основание чл.179, ал.2 , пр.1-во от ЗДвП му е наложено   административно наказание  - „ГЛОБА” в размер на 200 лева и на основание чл. 174, ал.1,т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца .
Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.  
 
   
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници