Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1055-2019
П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 09.08.2019г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на 09 АВГУСТ 2019 година.
                     Председател: ПЛАМЕН ПЕТКОВ
                                       Съдебни заседатели:
при участието на секретаря ……..................................… Оля Петрова
прокурора    Теодор Николов ........……......…. сложи за разглеждане
НОХД  1055 ...................................  по описа за 2019год. докладвано
от Съдия ПЕТКОВ.
На именното повикване в 11.30 часа се явиха:
За Районна прокуратура Видин прокурор Николов.
Подсъдимият И.И.В., редовно призован се явява лично и с адв. Л. Ф. от АК – Видин – служебен защитник на подсъдимия от досъдебното производство.
СВИДЕТЕЛИТЕ
     Анатоли Пламенов Венелинов не се явява.
     Янко Борисов Ванков не се явява.
     Петя Иванова Венелинова не се явява.
Ж. В. Д. не се явява.
Александър Илиев Крушарски не се явява.
Найден Антонов Антонов не се явява.
Мартин Валентинов Маринов не се явява.
ПОДСЪДИМИЯТ В.: Съгласен съм да ме защитава адв. Ф..
Съдът
                               О П Р Е Д Е Л И :
НАЗНАЧАВА адв. Л. Ц. Ф. от АК – Видин, вписана под № 531 в НРПП за служебен защитник на подсъдимия И.И.В. в съдебната фаза на процеса.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО. 
         ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.
         АДВ. Ф.: Също. Да се даде ход на делото.
         ПОДСЪДИМИЯТ  В.: Моля да се даде ход на делото.
          Съдът                          
                                           О П Р Е Д Е Л И :
          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
          Снема самоличността на подсъдимия.
          И.И.В., роден на *** ***, българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, ЕГН: **********.
          Самоличността се удостовери от данни по делото.
          На основание чл. 274, ал. 1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл. 275 от НПК.    
              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл. 274 от НПК. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите явилия се свидетел.
         АДВ. Ф.: Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.
ПОДСЪДИМИЯТ В.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Получил съм препис от обвинителният акт в срок.
ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със защитника на подсъдимия И.И.В., по силата на което, подсъдимият И.И.В., роден на *** ***, българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, ЕГН: **********  се  признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2019 г. в гр. Видин, по бул. „Панония“, с посока на движение от хипермаркет „КАУФЛАНД“ към кръстовището с ул. „Широка“, срещу кулинарна къща „Вида“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“ с рег. № ВН 0107 ВС, собственост на Ж. В. Д., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно: 2,02 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № ARDM-0200, проба № 00813/02.08.2019 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК подсъдимият И.И.В. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК моля да не се налага наказанието „глоба”.
Моля съдът да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.  
АДВ. Ф.: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.
ПОДСЪДИМИЯТ В.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.
Подсъдимият И.И.В., роден на *** ***, българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, безработен, с постоянен и настоящ адрес:***, осъждан, ЕГН: **********  се  признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2019 г. в гр. Видин, по бул. „Панония“, с посока на движение от хипермаркет „КАУФЛАНД“ към кръстовището с ул. „Широка“, срещу кулинарна къща „Вида“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“ с рег. № ВН 0107 ВС, собственост на Ж. В. Д., с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно: 2,02 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабричен № ARDM-0200, проба № 00813/02.08.2019 г. - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК подсъдимият И.И.В. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 5 /пет/ месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК не се налага наказанието „глоба”.
На основание чл. 59, ал. 1 от НК при изтърпяването на наказанието да се зачете времето, в което подсъдимият е бил задържан под стража.
         
 
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:
                   /И.В./                              /Л. Ф./
                                               ПРОКУРОР:
                                                                 /ТЕОДОР НИКОЛОВ/
          Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл. 381, ал. 2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, за което и на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 382, ал. 7 от НПК,
Съдът
                                      О П Р Е Д Е Л И : 
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП - Видин, подсъдимият И.В. и адвокат защитника му Л. Ф..
Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Прекратява производството по НОХД № 1055/2019г. по описа на Видински районен съд.
            Протоколът написан в съдебно заседание на 09.08.2019 год. и заседанието завърши в 11.45 часа.
           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници