Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2118-2019
Р Е Ш Е Н И Е № 441
гр. Видин, 14.08.2019 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
           Видинският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на тринадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                 Председател: АНДРЕЙ ДЕЧЕВ
                                                                 Съдебни заседатели:
                                                                
при секретаря Оля Петрова и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Дечев гр. дело N 2118 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
          Производството е по чл. 26, ал. 1 от ЗЗДет.
         :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
        Водим от горното, Съдът
                                               Р   Е        Ш         И:
      НАСТАНЯВА детето В. Л. К., ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на Н. Л. С., ЕГН ********** с постоянен адрес: ***, за срок от 3 /три/ години или до промяна или отпадане на основанието за настаняването му.
       ПОСТАНОВЯВА, съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемните семейства и настаняване на деца в тях при необходимост, установена от отдел “Закрила на детето”, да се ползва социалната услуга - “заместваща приемна грижа”. 
        Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Видин в седмодневен срок от връчване на препис.
        Обжалването не спира изпълнението.
        Решението подлежи на незабавно изпълнение.   
                                                
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Версия за печат
Свързани страници